sasinWicepremier Jacek Sasin w sobotę uczestniczył w uroczystości poświęcenia i oddania do użytku nowej hali sportowej, która została zbudowana przy Szkole Podstawowej nr 1.

Naszym priorytetem – wspieranie Polski lokalnej

Gratulując społeczności Radzynia i jego samorządowi na czele z burmistrzem Jerzym Rębkiem wspaniałej inwestycji, podkreślał, że w długiej drodze do jej realizacji spotkały się wysiłki samorządu Miasta z decyzjami podejmowanymi na szczeblu rządowym, gdyż realizacja inwestycji była możliwa dzięki dotacji ministra sportu. - Nie byłoby tego, gdyby nie całkowita zmiana polityki, jaka nastąpiła 4 lata temu – podkreślił Jacek Sasin. - Nowy rząd, który powstał po zwycięskich dla PiS wyborach zdecydował, że naszym priorytetem będzie wspieranie Polski lokalnej – tych mniejszych ośrodków, gmin, powiatów, które przez ponad 20 lat wolnej Polski pozostawały poza zainteresowaniem albo w małym zainteresowaniu kolejnych rządów. Dlatego uruchomiliśmy duże środki na to, aby w tych małych miejscowościach, oddalonych od metropolii mogły powstawać obiekty, które mogłyby poprawić życie mieszkańców.

Celem rządu – wysoki standard życia wszystkich Polaków

Chcemy, by standard życia mieszkańców takich miast jak Radzyń Podlaski i Biała Podlaska czy okoliczne miejscowości, powiat radzyński i sąsiednie powiaty – nie różnił się od standardu dostępnego w dużych ośrodkach, metropoliach. To jest długa i kosztowna droga; będzie dużo kosztowała budżet państwa - nas wszystkich, będzie wymagała wiele wysiłku, dobrej współpracy między władzą samorządową a rządową. Tutaj takiej współpracy nie brakuje - daj Boże nie będzie brakować przez najbliższe lata. Jeśli PiS wygra wybory i będziemy mogli dalej ponosić odpowiedzialność za Polskę, to gwarantuję, że będzie dobra współpraca między rządem a samorządem; będzie kontynuowana ta polityka, będą pieniądze na te potrzeby, które są Państwa potrzebami, będą dodatkowe programy, wspierające te dziedziny, które na takie wsparcie bezpośrednie z budżetu liczyć nie mogą.

Wzrost wynagrodzeń, emerytur i dopłat dla rolników

Mówię o konkretach. Nasze zamierzenia, programy na kolejne 4 lata dotyczą każdego z Polaków. Wynagrodzenia będą wzrastać i to w tempie, jakiego które nigdy nie zaznaliśmy. Mamy jasną zapowiedź, że na koniec następnej kadencji minimalna pensja będzie wynosić 4000 zł, a już za rok osiągnie 3 tys zł. Mówimy o bezprecedensowym wzroście dochodów Polaków. Zrealizujemy mnie tylko 13 emeryturę na stałe, ale od 2021 roku również 14 emeryturę. Chcemy, żeby emeryci i renciści odczuli, że kraj się dobrze rozwija, że finanse są w dobrej kondycji, w dobrych rękach. Będziemy wspierać rolników, podjęliśmy zobowiązanie, że dopłaty dla rolników będą na wysokości średnich dopłat w Unii Europejskiej. To jest olbrzymi zastrzyk dla obszarów wiejskich, dla polskiej wsi.

Wsparcie dla infrastruktury służby zdrowia i szkół

Wśród tych zapowiedzi są również szczególnie skierowane do mieszkańców takich miejscowości jaka wasza. Uruchomimy 2-miliardowy program corocznego wsparcia remontów infrastruktury medycznej – szpitale, ośrodki zdrowia będą mogły poprzez samorządy otrzymać dofinansowanie w tym właśnie zakresie. To jest program o podobnym mechanizmie jak program budowy dróg samorządowych - gminnych i powiatowych, który się sprawdził. Jakość dróg samorządowych znacznie się poprawiła, premier podpisał kolejną ogromną, wielomiliardową transzę, która trafi do samorządów. Myślę, że w ciągu tych kilku miesięcy nie poznamy Polski lokalnej pod względem jakości dróg. Teraz będziemy wspierać takie działania samorządów w obszarze ochrony zdrowia. Kolejny zapowiedziany program to program wsparcia infrastruktury szkół. Będziemy kontynuować dotychczasowej działania, czyli wsparcie remontów infrastruktury sportowej. Te pieniądze będą skierowane do Polski lokalnej – do takich miejscowości jak Radzyń Podlaski.

Wszyscy Polacy mają takie same prawa, bez względu na to, gdzie mieszkają

Już są kierowane: burmistrz Radzynia Podlaskiego wymienił kolejne formy wsparcia: na remont elewacji zachodniej Pałacu Potockich (1,6 mln zł), na budowę ul. Sitkowskiego (4 mln zł), tydzień temu mieliśmy przyjemność podpisywać stosowne dokumenty na dofinansowanie rewitalizacji centrum miasta z Pałacem Potockich kwotą te 22 mln, czego miałem przyjemność być świadkiem. W kolejnych tygodniach będziemy podpisywali kolejne dokumenty, będziemy mieli możliwość spotykać się przy tych okazjach. Będziemy wspierać Radzyń Podlaski, powiat radzyński, bo chcemy, żeby Polska była jedna. Polska jest jedna: wszyscy Polacy mają takie same prawa bez względu na to, gdzie mieszkają - mają prawo realizować swoje aspiracje, mieć dochody, które pozwalają godnie żyć, mieć pracę i poczucie, że Polska władza interesuje się ich losem. Zapewniam, że nadal będziemy prowadzić taką politykę, jaką obraliśmy 4 lata temu i wspólnie osiągniemy to, o czym marzymy: stan zadowolenia obywateli ze statusu materialnego, znaczący wzrost poziomu życia Polaków, że wspólnie zbudujemy Polskę, która będzie państwem dobrobytu.