ogloszenia radzynUznając celowość realizacji zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury pn. "Dzień Seniora” przez oferenta: Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów "Kormoran" na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski w zakładce: Ogłoszenia oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Treść zamieszczonej oferty na realizację zadania publicznego pod adresem: https://umradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/upload/pliki//2019_08_09_12_53_46.pdf