VAT od darowizny Pałacu Potockich się nie należyIzba Skarbowa w Łodzi wydała 11 czerwca indywidualną interpretację ws ewentualnej należności podatku VAT od darowizny Pałacu Potockich. Okazuje się, że darowizna obiektu nie podlega opodatkowaniu.  Usunięta została kolejna przeszkoda na drodze do przekazania Pałacu Potockich na własność Miasta Radzyń Podlaski. - Wyrażam satysfakcję z takiego rozstrzygnięcia sprawy i w związku z tym przystępujemy do procesu przejmowania Pałacu i jego zagospodarowania – podsumował burmistrz Radzynia Jerzy Rębek.

Przypomnijmy, że na styczniowej sesji Rady Miasta radni podjęli prawie jednogłośnie uchwałę intencyjną o przejęciu Pałacu. Pozytywnie odniósł się do tego Wojewoda Lubelski , który 9 kwietnia 2015 roku wydał zarządzenie nr 73 w sprawie udzielenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa. Chodzi o darowiznę dwóch działek: o nr 1660/7 przy ul Jana Pawła II o pow. ok. 12, 5 ha ( Zespół Pałacowo-Parkowy w tym: budynek Pałacu Potockich i budynek sanitarny o pow. ok.  4 646 m2,  dziedzińce główny i wewnętrzne, most, brama główna i stawy, oraz 6-hektarowy park) oraz o nr. 1661/1 przy ul. Parkowej  o powierzchni ok. 0,37 ha  z budynkiem mieszkalnym i garażem.

Doszło do rokowań burmistrza Jerzego Rębka ze starostą radzyńskim Lucjanem Kotwicą, który działa w imieniu Skarbu Państwa, sporządzony został protokół z rokowań, podjęte zostały działania związane z podpisaniem aktu notarialnego.
Pod koniec kwietnia starosta wyraził wątpliwości, czy z tytułu darowizny Pałacu Potockich samorząd Miasta Radzyń Podlaski nie będzie zobowiązany do zapłacenia podatku VAT w wysokości 3 mln zł. (wartość księgową obiektu wyceniono na  ok. 16,5 mln zł). Zarówno z opinii służb Wojewody Lubelskiego jak i finansistów oraz prawników z Urzędu Miasta Radzyń wynikało, że o płaceniu podatku VAT w tym przypadku nie ma mowy, jednak starosta wystąpił do Izby Skarbowej w Łodzi o wydanie indywidualnej interpretacji w sprawie płacenia podatku VAT.
Decyzja starosty wzbudziła niepokój o tyle, że opóźniła rozpoczęte już działania dotyczące przejęcia i zagospodarowania zabytkowego obiektu.

Izba Skarbowa ma 3 miesiące na rozpatrzenie sprawy. Tym razem jednak nie trzeba było czekać aż tak długo. Interpretacja Indywidualna prezentująca stanowisko Izby Skarbowej w Łodzi w sprawie podatku VAT od darowizny Pałacu Potockich na rzecz Miasta Radzyń Podlaski  wysłana została  z datą 11 czerwca do Starostwa Powiatowego w Radzyniu.
Czytamy w niej m.in. „Nieodpłatne przekazanie w formie darowizny nieruchomości w sytuacji, gdy z nabyciem towaru stanowiącego przedmiot darowizny nie wiązało się prawo odliczenia podatku, jest wyłączone poza zakres przepisów ustawy o podatku od towarów i usług i nie podlega opodatkowaniu tym podatkiem”.
Okazuje się, że nieodpłatne darowizny podlegają opodatkowaniu, jeżeli podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego przy nabyciu tych działek. A przypomnijmy, że ostatni właściciele – Szlubowscy przekazali Pałac na rzecz Skarbu Państwa w 1920 roku, podczas gdy VAT został wprowadzony w Polsce w 1993 roku.
Drugi argument brzmi: „Nie uznaje się za podatnika organów władzy publicznej oraz urzędów obsługujących te organy w zakresie zadań nałożonych odrębnymi przepisami prawa, dla realizacji których zostały one powołane...”
Ostatecznie w związku z przekazaniem w formie darowizny Miastu Radzyń Podlaski Zespołu Pałacowo-Parkowego żadna ze stron – ani miasto, ani Skarb Państwa nie będzie płacił VAT-u.

VAT od darowizny Pałacu Potockich się nie należy