puk

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Lubelskiej 5 w Radzyniu Podlaskim informuje, że w dniu 08.04.2019 wpłynęło zgłoszenie Firmy Budowlanej Tarkowski Andrzej z Radzynia Podlaskiego w sprawie planowanego wykonania przyłącza z magistrali miejskiej do projektowanego budynku wielolokalowego w Radzyniu Podlaskim przy ul. Armii Krajowej.

Uzgodniono z Wykonawcą przyłącza termin wykonania robót w dniu 10.04.2019.

W czasie prowadzenia robót mogą wystąpić spadki ciśnienia wody w sieci wodociągowej oraz możliwość wystąpienia awarii wodociągu. W przypadku wystąpienia awarii wodociągu mogą zaistnieć okoliczności mogące spowodować pogorszenie jakości wody.

Za prowadzenie robót, wynikające z tego powodu uniedogodnienia oraz bezpieczeństwo ruchu drogowego, odpowiada Firma Budowlana Tarkowski Andrzej.

 

Zastępca Prezesa

/-/ Piotr Wojciech Kopeć