um ugRadzyń Podlaski znalazł się w gronie 255 małych i średnich miast w Polsce, które skorzystają z nowej edycji  tzw. funduszy norweskich i EOG – poinformował burmistrz Jerzy Rębek na VII sesji Rady Miasta, która odbyła się 2 kwietnia. Nabór odbędzie się w II kwartale 2019 r., kwoty zasilenia projektów to 3-10 mln euro. Umowę, która umożliwi realizację inicjatyw w Programie „Rozwój lokalny”, podpisali 25 marca minister inwestycji i rozwoju Jerzy Kwieciński oraz ambasador Norwegii Olav Myklebust.

Pieniądze pochodzą z Funduszy Norweskich i EOG – czyli puli środków, które Norwegia, Islandia i Liechtenstein przyznały kilkunastu państwom Europy Środkowej i Południowej oraz krajom bałtyckim, za to te trzy kraje mają dostęp do rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, mimo że nie są jej członkami.Tym razem fundusze będą wspierały inicjatywy z obszarów: środowisko, sprawy społeczne i gospodarcze.

Planowany jest jeden nabór na projekty, który odbędzie się w II kwartale 2019 roku. Projekty będą mogły zostać zasilone kwotami w wysokości od 3 do 10 mln euro. Wsparcie będzie można pozyskać na działania poprawiające jakość życia mieszkańców, między innymi poprzez projekty w zakresie poprawy jakości powietrza (w tym m.in. przejście na odnawialne źródła energii), ograniczania bezrobocia i migracji zarobkowej do dużych ośrodków miejskich, wspieranie przedsiębiorczości i lokalnej gospodarki oraz wzmacnianie lokalnego rynku pracy. To także szansa na realizację projektów, które wpisują się w politykę mieszkaniową. Program kładzie również nacisk na wzmocnienie i poprawę funkcjonowania administracji samorządowej.

Polska będzie korzystać z tych środków po raz trzeci. Podpisana 25 marca umowa na realizację Programu „Rozwój lokalny” opiewa na sumę 117,6 milionów euro, czyli ok. 500 mln zł. 15% tej kwoty, czyli 17,6 mln euro to wkład krajowy. Jest to już drugi z kolei program uruchamiany w III edycji Funduszy norweskich i EOG – 8 marca br. została podpisana umowa w sprawie realizacji Programu „Edukacja”, którego budżet wynosi 23,5 miliona euro.