min recyklingW związku ze znacznymi podwyżkami cen za odbiór odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach (pisaliśmy o tym szeroko 7 marca) miasto zostało zmuszone do podniesienia opłat za śmieci. Radni na VIII sesji Rady Miasta (2.04) przyjęli uchwałę, zgodnie z którą za odpady segregowane od 1 maja płacimy 12 zł, a za niesegregowane - 24 zł.

- Podwyżki cen w ZZOK zostały wprowadzone od 1 kwietnia, tak że niewiele czasu pozostawiono nam na  analizę kosztów, jakie ponosi Zakład w Adamkach. Musieliśmy się oprzeć wyłącznie na informacjach, jakie przekazał Prezes Zakładu Paweł Szubartowicz, a członkowie Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego większością głosów je zaakceptowali na spotkaniu 27 lutego – mówił na VIII sesji Rady Miasta burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, który podczas wspomnianego spotkania upominał się o bardziej szczegółowe dane  finansowe ZZOK i ostatecznie wstrzymał się od głosu w głosowaniu nad podwyżką.

Przypomnijmy, że członkowie ZKG przyjęli nowy cennik, w którym podniesiono ceny 9 najbardziej kosztotwórczych frakcji, a wysokość podwyżki wyniosła od 25% do nawet 200%.

Uchwałę dotyczącą nowych stawek za odbiór odpadów komunalnych radni Rady Miasta przegłosowali jedenastoma głosami „za” i trzema „wstrzymującymi się”. Zgodnie z uchwałą osoby fizyczne za odpady segregowane zapłacą 12 złotych (wcześniej 9 zł), a za niesegregowane - 24 zł (było 18 zł). Podwyżka wynosi 33%. Podwyższone zostaną również ceny za odpady odbierane od firm – w zależności od pojemności pojemnika.

Według analizy przedstawionej przez naczelnika Wydziału Gospodarowania Mieniem Komunalnym - Radosława Mazura w 2018 roku Miasto dopłaciło do zagospodarowania  odpadów komunalnych ponad 55 tys. zł (wydatki wyniosły 2 872 771 zł, a przychody – 2 817 689 zł). Gdyby nie wprowadzono zaproponowanej podwyżki, niedobór wyniósłby ponad 450 tys. zł i taką kwotę musiałoby dopłacić Miasto do gospodarki odpadami.