dsc 0038W dniu 11 marca br. w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim odbyły się eliminacje miejskie Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”.

W eliminacjach wzięli udział laureaci eliminacji szkolnych ze wszystkich szkół działających na terenie naszego miasta. Rywalizacja przebiegała w trzech grupach wiekowych, tj. I grupie (klasy I-VI szkół podstawowych), II grupie (klasy VII i VIII szkół podstawowych oraz klasa III gimnazjów) oraz III grupie (szkół ponadgimnazjalnych). Kosmetyczne zmiany w podziale na grupy wiekowe uczestników zostały spowodowane reformą oświatową. Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki, a rywalizacja o zwycięstwo w poszczególnych grupach często rozgrywała się w zaciętych i emocjonujących dogrywkach. Po trzech uczniów z każdej grupy uzyskało awans do eliminacji na poziomie powiatu. Laureaci eliminacji miejskich otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i dyplomy, których fundatorem był Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek. Nagrody w imieniu Burmistrza Miasta laureatom eliminacji miejskich wręczył Zastępca Burmistrza Miasta Sławomir Lipski, który również pogratulował laureatom i wszystkim pozostałym uczestnikom eliminacji. Ponadto podziękował wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji eliminacji na szczeblu miejskim. Podziękowania skierowane były zarówno do uczestników turnieju, jak również i ich opiekunów, którzy przygotowywali dzieci i młodzież do rywalizacji, członków jury oraz gospodarza miejsca, w którym eliminacje były przeprowadzane – niezawodnej Dyrektor Bożeny Płatek. Laureaci eliminacji miejskich będą reprezentować teraz siebie, swoje szkoły i nasze miasto na eliminacjach powiatowych, gdzie rywalizować będą o awans na szczebel wojewódzki z laureatami eliminacji, które odbyły się w pozostałych gminach powiatu radzyńskiego. Nie sposób w tym miejscu nie wymienić nazwisk tych Państwa, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą w mieście w zakresie szeroko rozumianego bezpieczeństwa pożarowego, a są to: Pani Katarzyna Skrzeczkowska z I Liceum Ogólnokształcącego, Edyta Mich ze Szkoły Podstawowej Nr 2, Dariusz Demianiuk z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych oraz Waldemar Pietroń ze Szkoły Podstawowej Nr 1.

Na podstawie regulaminu Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej jury eliminacji miejskich w składzie:
1. Waldemar Blicharz - Przewodniczący
2. Małgorzata Kowalczyk - Sekretarz
3. Anna Bogutyn - Członek

po dokonaniu oceny prac pisemnych oraz ustnych uznało następującą kolejność w poszczególnych grupach wiekowych eliminacji miejskich OTWP:

I GRUPA WIEKOWA /szkoły podstawowe klasy I-VI/
1. Marcin Rola - SP Nr 1
2. Damian Paskudzki - SP Nr 1
3. Marta Kuśmierowska - SP Nr 2
4. Piotr Gajownik - SP Nr 2
5. Łukasz Opolski - SP Nr 1
6. ----

II GRUPA WIEKOWA /szkoły podstawowe klasa VII i VIII; gimnazja klasa III/
1. Ewelina Blicharz - SP Nr 2
2. Patrycja Borkowska - SP Nr 1
3. Ewa Siemionek - SP Nr 1
4. Mikołaj Król - SP Nr 1
5. Aleksandra Szczuchniak - SP Nr 2
6. Jan Łaskarzewski - SP Nr 2

III GRUPA WIEKOWA /szkoły ponadgimnazjalne/
1. Karol Mackiewicz - I LO
2. Patryk Grodzicki - I LO
3. Łukasz Kozdra - ZSP
4. Anna Niedźwiecka - I LO
5. Emilia Bayanbulag - ZSP
6. Sebastian Karczewski - ZSP

DSC_0003
DSC_0005
DSC_0007
DSC_0010
DSC_0011
DSC_0012
DSC_0015
DSC_0016
DSC_0019
DSC_0021
DSC_0023
DSC_0027
DSC_0028
DSC_0031
DSC_0038