kalendariumSTYCZEŃ

1 - mieszkańcy Radzynia powitali rok 2018 na dziedzińcu Pałacu Potockich. Podczas spotkania otwarty został Rok Jubileuszowy, zaprezentowano logo towarzyszące obchodom 550-lecia uzyskania przez Radzyń praw miejskich.

5 - Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski powołał na stanowisko dyrektora ROK Roberta Mazurka.

5 - V Gala Akordeonowa otworzyła w radzyńskiej kulturze jubileuszowy rok 2018. Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiak porównała występ Kameralnej Orkiestry Akordeonowej ARTI SENTEMO z wiedeńskim Koncertem Noworocznym.

6 - podczas konferencji prasowej Senator RP Grzegorz Bierecki oraz Poseł na Sejm RP Janusz Szewczak przekazali informację o pozyskaniu przez Miasto Radzyń Podlaski na rewitalizację Pałacu Potockich (po raz pierwszy bezpośrednio z budżetu państwa) kwoty 1,6 mln zł.

W styczniu rozpoczął się proces renowacji sali widowiskowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Wymieniono fotele, dzięki czemu znacznie poprawił się komfort publiczności korzystającej z oferty kulturalnej miasta.

LUTY

19 - do Urzędu Miasta dotarła oficjalna informacja o wysokiej pozycji samorządu Miasta Radzyń Podlaski w ratingu kredytowym: Radzyń znalazł się w gronie 319 gmin najbardziej wiarygodnych finansowo – na na 2792 jednostki samorządowe w Polsce.

20 i 24 - 250. rocznica śmierci Eustachego i Marianny Potockich, którym radzyński pałac – europejska perła rokoka - zawdzięcza obecny kształt.

MARZEC

1 - w Narodowym Dniu Pamięci Żołnierzy Wyklętych ulicami Radzynia przeszedł V Marsz Żołnierzy Wyklętych i I Młodzieżowy Marsz Żołnierzy Wyklętych.

ROK ze Stowarzyszeniem Studenci dla Rzeczypospolitej postawił na Placu Wolności Namiot Wyklętych. Odbył się też Bieg Pamięci, zorganizowany przez MOSiR.

8 - do Urzędu Miasta dotarła informacja o zajęciu przez Radzyń 3. miejsca wśród 39. miast, a 16 - wśród 213 gmin województwa lubelskiego w Rankingu Gmin Lubelszczyzny przeprowadzonym przez Urząd Statystyczny w Lublinie  i Fundację Rozwoju Demokracji Lokalnej Oddział w Lublinie.

19 - konkurs na dyrektora MOSIR wygrała Agnieszka Włoszek – dotychczas pełniąca obowiązki dyrektora tej placówki.

20 - na konferencji prasowej w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski poinformowano o inwestycjach wartości 3,5 mln zł, które będą realizowane w radzyńskim ośrodku OHP.

22 - rozstrzygnięcie konkursu na nazwę „domków na książki”, ogłoszonego przez MBP. Wygrała „Książniczka” pomysłu Elżbiety Ostasz.

22 - 23. edycja „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” - o tajemnicach Wyspy Wielkanocnej opowiadał Marek Fiedler – syn Arkadego (podróżnika i pisarza, autora m.in. „Dywizjonu 303”).

KWIECIEŃ

Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków  w Lublinie przesłał do Urzędu Miasta pisma z informacją o przyznaniu dwóch dotacji: w wysokości 1 mln 600 tys. zł na prace remontowo-konserwatorskie elewacji zachodniej Pałacu Potockich oraz 25,4 tys. zł na renowację grupy rzeźbiarskiej znad ryzalitu skrzydła wschodniego (przedstawiającej jelenia).

6 - w ramach 3. edycji „Radzyńskich Podróży Teatralnych” do Radzynia przybyli aktorzy Cezary i Katarzyna Żakowie, znani z serialu „Ranczo”, który przez 10 lat promował nasze miasto.

8 - wybory uzupełniające do Rady Miasta w okręgu wyborczym nr 3 w związku z wygaśnięciem mandatu radnego Roberta Mazurka, w Radzie Miasta zastąpił go Dariusz Bilski.

11 - spotkanie wójtów gmin powiatu radzyńskiego dotycząca realizowanego w latach 2014-15 projektu „Czysta energia w Powiecie Radzyńskim”. - Zawarta w 2013 roku „Umowa partnerska” nadal obowiązuje. Możemy wypracować wspólne stanowisko przy zgodnej woli partnerów, jest możliwość rozstrzygnięcia sprawy w sposób partnerski, życzliwy dla siebie – mówił wójt Gminy Komarówka Ireneusz Demianiuk.

14 - podpisanie umowy na modernizację Stacji Uzdatniania Wody w Radzyniu Podlaskim pomiędzy PUK sp. z o.o. a ABT sp. z o.o. (dotyczy realizacji umowy na dofinansowanie z dnia 11.09.2017 roku ze środków Unii Europejskiej w wysokości 3,5 mln zł)

26 - dyrektor ROK Mazurek podczas sesji Rady Miasta zaprezentował szczegółowy program obchodów 550-lecia uzyskania przez Radzyń praw miejskich i 100-lecia Niepodległości, mówił o nowych inicjatywach, których realizacja rozpoczęła się w 2018 r. (takich jak Radzyńska Scena Kultury czy niezwykle popularne Kino pod Chmurką), które nazwał „Piątką Mazurka”.

MAJ

Rozpoczęła się renowacja skrzydła zachodniego Pałacu Potockich łącznie z bramą oraz rzeźby z jeleniem znad ryzalitu zachodniego skrzydła.

11 - otwarciem wystawy "Inspiracje" została zainaugurowana "Galeria na Płocie" znajdująca się na ogrodzeniu Stadionu Miejskiego przy ścieżce rowerowej .

15 - Sąd Apelacyjny w Lublinie wydał ostateczny, prawomocny. wyrok w sprawie wytoczonej przez Miasto Radzyń Podlaski przeciw firmie MOSTOSTAL EXPORT S.A. (dot. realizowanej od 2002 roku inwestycji „Modernizacja i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Radzyniu Podlaskim”). Rozstrzygnięcie daje Miastu prawo do ubieganie się o odszkodowanie w wysokości 2 mln 60 tys. zł (łącznie z odsetkami).

7 - radni podjęli uchwałę o przekształceniu Przedszkola Miejskiego w trzy odrębne placówki. Ta decyzja była konieczna ze względu na obowiązujące prawo.

19 - w Noc Muzeów w Radzyniu odbyła się inauguracja Muzeum Żołnierzy Wyklętych, co rozpoczęło proces tworzenia w Radzyniu Muzeum Żołnierzy Wyklętych - Miejsca Pamięci Ofiar Gestapo i Urzędu Bezpieczeństwa.

22 - Miejska Biblioteka Publiczna im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim w sześciu miejscach na terenie miasta zamontowała drewniane budki w kształcie pałacu, tzw. „Książniczki” w ramach „Tu mieszkam, tu zmieniam” finansowanego przez Bank Zachodni WBK.

22 - konkurs na dyrektorów szkół podstawowych, Cezary Czarniak pozostał na kolejną kadencje w SP nr 2, konkurs został nierozstrzygnięty w SP nr 1

CZERWIEC

4 - 24. edycja „Radzyńskich Spotkań z Podróżnikami” do Radzynia z okazji Dnia Dziecka przyjechał Szymon Radzimierski – 11-latek, który ma na koncie ponad 30 odwiedzonych krajów i 2 wydane książki

11 - promocja albumu „Radzyń Podlaski. Nowy jest piękny, a stary pełen tajemnic” autorstwa Tomasza Młynarczyka (fotografie) i Antoniny Bożym-Rotari (grafiki)

12 - w Radzyńskim Ośrodku Kultury, w ramach obchodów 550-lecia miasta, odbył się finał konkursu wiedzy o Radzyniu Podlaskim.

13 - promocja książki Anny Wasak „Radzyń Podlaski. Wielka historia małego miasta”

14 - uroczysta jubileuszowa sesja Rady Miasta z wręczeniem pamiątkowych medali oraz wykładem Anny Wasak o historycznym dziedzictwie Radzynia.

14 - nadanie 330-letnim modrzewiom imion Konstancja i Stanisław dla uczczenia zasług Szczuków, odsłonięcie pamiątkowej tablicy, odczytanie ballady „Radzynianka, czyli ballada o dwóch modrzewiach” autorstwa Anny Wasak

15 - 31. Ogólnopolski Zjazd Szkół im. Jana Pawła II, który odbył się w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych. Gościem specjalnym był kardynał Stanisław Dziwisz, osobisty sekretarz św. Jana Pawła II

17 - kulminacja obchodów jubileuszu 550-lecia Radzynia. W kościele pw. Świętej Trójcy Msza św. sprawowana była pod przewodnictwem Ks. Bp. Kazimierza Gurdy, następnie odsłonięta i poświęcona została tablica pamiątkowa na frontonie korpusu głównego Pałacu Potockich. Z kolei na sali widowiskowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury wiceburmistrz Tomasz Stephan nakreślił rys historyczny miasta, głos zabrali zaproszeni goście, a finałem był koncert Kameralnej Orkiestry Akordeonowej Arti Sentemo.

Wieczorem odbyły się koncerty: „Zakochani w Radzyniu” przygotowany przez Piotra Bogutyna, a poprowadzony przez Jana Kondraka oraz recital w wykonaniu Roberta Janowskiego. Jak na urodziny przystało, nie zabrakło także tortu, który mierzył aż 550 cm, nawiązując tym samym do jubileuszu miasta.

24 - uroczystość pożegnania ks. kan. Andrzeja Kieliszka proboszcza parafii Świętej Trójcy, który po 7 latach pracy w Radzyniu został przeniesiony do Łukowa. Ks. A. Kieliszek przeprowadził szereg prac remontowo-konserwatorskich radzyńskiego kościoła, oraz jego otoczenia, prowadził duszpasterstwo trzeźwościowe, za co odznaczony został medalem przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę.

24 - rozstrzygnięcie konkursu fotograficznego „Pamiątka z Radzynia”, którego organizatorem był Urząd Miasta (Karol Niewęgłowski) oraz Radzyński Ośrodek Kultury. Jury wybrało 10 fotografii Radzynia, które znalazły się na pamiątkowych magnesach.