1330 listopada br. Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego i Miejską Biblioteką Publiczną im. Zenona Przesmyckiego zorganizowało III Międzyszkolny Konkurs Recytatorski Kresowi Piewcy Ojczyzny.

Ideą konkursu jest popularyzowanie piękna języka polskiego, ale też twórczości pisarzy związanych ze Lwowem: Marii Konopnickiej, Mariana Hemara, Zbigniewa Herberta, Kornela Makuszyńskiego, Władysława Bełzy.

Tegoroczny konkurs był elementem edukacji patriotycznej w 100-lecie odzyskania niepodległości i został zorganizowany dzięki środkom pochodzącym z programu wieloletniego pod nazwą Niepodległa na lata 2017-2021.

W konkursie wzięło udział 22 recytatorów z pięciu szkół. Uczniowie prezentowali piękno żywego słowa przed publicznością, wśród której znaleźli się goście: pan wiceprezes Henryk Zięba, pani Teresa Zięcina, pani Krystyna Chruszczewska, lwowianka z urodzenia, jej dziadek-Stanisław Platowski- doktor praw, walczył o Lwów w 1918r., pani Helena Piwowarska i pan Tomasz Zięcina- wszyscy reprezentowali Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich Oddział w Lublinie.

Do jury zostali zaproszeni: pan Adam Świć- przewodniczący, pan Dariusz Gałan, pani Jolanta Sawczuk- Kapica oraz pani Krystyna Chruszczewska i pani Teresa Zięcina.

Jury oceniło recytatorów:

I miejsce w kategorii klas III zdobyli ex aequo:
Laura Och
Adrian Szczygłowski
oboje ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim

I miejsce w kategorii klas IV-VI zdobyła
Małgorzata Sałaga ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim

II miejsce ex aequo:
Zofia Niewęgłowska
Eryk Niewęgłowski
oboje ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim

III miejsce
Flawia Sajdłowska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzyniu Podlaskim
I miejsce w kategorii klas VI-VIII ex aequo:
Amelia Korulczyk
Monika Pawlina

III miejsce
Joanna Jesionek
Uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Bohaterów Powstania Styczniowego w Radzyniu Podlaskim

Kategoria gimnazja.

I i II nagrody nie przyznano.

III miejsce
Julia Piątkowska z Gimnazjum nr 1 im. Orląt Lwowskich w Radzyniu Podlaskim

W kategorii szkoły ponadgimnazjalne werdykt jury był następujący:
I miejsce
Kinga Sposób z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

II miejsce
Kornelia Mańko z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim

III miejsce
Joanna Grudzień z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim

Wyróżnienie
Jan Kosek z I Liceum Ogólnokształcącego w Radzyniu Podlaskim

Laureaci otrzymali dyplomy i cenne nagrody książkowe, które wręczył pan Adam Adamski, przewodniczący Rady Miasta, pani Barbara Dudzińska p.o. dyrektora Gimnazjum nr 1 oraz pani Bożena Płatek.

Nagrodę specjalną za najlepsze wykonanie poezji Zbigniewa Herberta w Roku Zbigniewa Herberta otrzymała Kinga Sposób za recytację wiersza „Domysły na temat Barabasza”.

Nagrodę wręczyła pani Bożena Płatek, inicjatorka i współorganizatorka konkursu.

Pani Krystyna Chruszczewska i pani Teresa Zięcina obdarowały laureatów książkami autorstwa pana profesora Jana Buraczyńskiego, prezesa TMLiKPW. Każda książka opatrzona autografem autora.

Panie z Biblioteki Miejskiej wręczyły uczestnikom konkursu oraz gościom świąteczne aniołki.

W budynku szkoły Podstawowej nr 1 i Gimnazjum nr 1 można było obejrzeć wystawę Orlęta dla Niepodległej.

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14