urzad miastaTrwają szkolenia dla pierwszej 18-osobowej grupy uczestników projektu "Akcja? Aktywacja!". Przypomnijmy, że jest to jeden z trzech projektów, na które  Miasto Radzyń Podlaski zdobyło dofinansowanie ze środków unijnych.

Projekt „Akcja? Aktywizacja!” skierowany jest do osób, które stały się bierne na rynku pracy, a jego celem jest wsparcie ich w zdobyciu kwalifikacji, które pozwolą na znalezienie zatrudnienia. Wsparcie przeznaczone jest dla osób z terenów miasta podlegających rewitalizacji.

Na początku wykwalifikowani doradcy przygotują dla każdego zakwalifikowanego uczestnika tzw. Indywidualny Plan Działania. Następnie uczestnik będzie miał możliwość skorzystania z zajęć z psychologiem, a po nich - udziału w warsztatach kompetencji i umiejętności społecznych. Te dwa etapy mają pomóc w ubieganiu się o nowe miejsce pracy, ale też w zidentyfikowaniu predyspozycji zawodowych danej osoby. Następnym krokiem są spotkania z doradcami zawodowymi, którzy pomogą wybrać odpowiedni profil szkolenia danej osoby. Uczestnicy w dalszym etapie będą szkoleni w wybranym zawodzie, zdobyte kwalifikacje będą potwierdzane odpowiednimi dyplomami, a następnie każdy uczestnik będzie odbywał półroczny, płatny staż. Wszystkie etapy udziału w projekcie są dla uczestników zupełnie bezpłatne, w dodatku będą oni otrzymywali stypendium. Również pracodawcy zatrudniający pracowników na staże będą mieli z tego korzyści, gdyż wynagrodzenie pracownika za staż pokrywane będzie w całości ze środków EFS. Nabór osób do udziału w projekcie rozpoczynamy we wrześniu. Cały projekt opiewa na kwotę 1 812 775,87 zł z czego 1 540 859,48 zł to kwota dofinansowania z EFS.