sp2Placówki oświatowe w mieście są właściwie przygotowane do zimy - zapewnia inspektor ds. Obrony Cywilnej i Zarządzania kryzysoweg Urzędu Miasta Waldemar Blicharz.

Placówki oświatowe są przygotowane do okresu zimowego właściwie. Dowóz uprawnionej części dzieci i młodzieży realizowany jest przez PKS Radzyń Podlaski (co roku przewoźnik otrzymuje z Urzędu Miasta pismo przypominające o zapewnieniu odpowiednich warunków przewozu); dzieci z orzeczeniami o potrzebie kształcenia specjalnego są dowożone również przez PKS, który zapewnia także uprawnionego opiekuna podczas przewozu. Ponadto dzieci z ulicy Budowlanych z klas I-IV z uwagi na dużą odległość od placówek szkolnych mają wykupione przez Miasto bilety miesięczne (w tym roku jest to jedno dziecko).

Placówki oświatowe zapewniają jeden ciepły posiłek dziennie (w razie sytuacji ekstremalnych będą zapewnione dodatkowe posiłki i ciepłe napoje).Obiekty są zabezpieczone pod względem ogrzewania.

Nadzór nad realizację przedmiotowych działań jest w gestii Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta.