noclegownia 011Podczas spotkania Miejskiego Sztabu Zarządzania Kryzysowego, które odbyło się 26 listopada, omówiono m.in. problem kontrolowania warunków bytowych osób objętych pomocą społeczną (niepełnosprawnych, niezaradnych czy samotnych) oraz patrolowania miejsc, gdzie przebywają osoby zagrożone niskimi temperaturami. Informacje na ten temat przekazał kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej Andrzej Szczęch.

Radzyń Podzielony na 9 rejonów, każdy z nich jest monitorowany przez jedną pracownicę MOPS-u. Ośrodek pozostaje w stałym kontakcie z Działem Prewencji Komendy Powiatowej Policji. - Gdy dostaniemy sygnał od dzielnicowego o niepokojącej sytuacji, pracownice udają się na miejsce i proponują osobom zagrożonym przeniesienie się do schroniska miejskiego. Niektórzy robią to niechętnie ze względu na panujące tam zasady (zakaz spożywania alkoholu).
Schronisko miejskie funkcjonuje przy ulicy Brzostówieckiej. Obecnie zajętych jest 10 miejsc. Maksymalna liczba osób mogących tam przebywać wynosi 21. Mają one zapewniony dach nad głową, ciepłe, bezpieczne miejsce do spania, jeden ciepły posiłek dziennie, jest możliwość przygotowywania posiłków na miejscu.
- Największym problemem jest alkohol, jednak zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubelskiego w okresie zimowym, gdy niskie temperatury stwarzają zagrożenie życia, schronisko jest otwarte dla wszystkich potrzebujących – informuje Andrzej Szczęch.
 
Jeśli jest informacja o samotnej osobie potrzebującej pomocy, pracownica socjalna przeprowadza wywiad środowiskowy i na podstawie uzyskanych informacji podejmowana jest decyzja o formach pomocy - mówi kierownik MOPS. W skrajnych przypadkach przydzielana jest opiekunka, która przychodzi do osoby potrzebującej na 2 godziny dziennie, pomaga w podstawowej egzystencji (higiena, leki, zakupy, sprzątanie, przygotowanie posiłków).
Osoby potrzebujące opieki całodobowej, w tym lekarskiej, przy tym samotne, bez rodziny, kierowane są do Domu Pomocy Społecznej. Obecny koszt pobytu jednej osoby w DPS to ok. 3,5 tys. zł. Z emerytury pensjonariusza pobieranych jest 70% ( to 700-1000 zł), resztę opłaca samorząd.
Obecnie pod doraźną opieką opiekunek osób starszych zatrudnionych w MOPS (4 opiekunki i 1 pielęgniarka zajmująca się osobami chorymi psychicznie) pozostają 22 osoby w Radzyniu (4 osoby chore psychicznie, 18 starszych i niedołężne). W Domach Pomocy Społecznej przebywa obecnie 19 osób z terenu Radzynia. 
 
W okresie zimowym podopieczni MOPS otrzymują opał. Otrzymują również bony żywnościowe. W tym sezonie każde z 60 gospodarstw otrzymało 200-300 kg węgla, druga transza dostarczona będzie w lutym już z nowego budżetu.
Telefon do pracowników socjalnych, pod który można dzwonić i informować MOPS o osobach samotnychpotrzebujących pomocy 83 413 17 54. W nagłych przypadkach, gdy widzimy, że istnieje zagrożenie życia, należy dzwonić pod numer ratunkowy 112.