mops radzynKierownik MOPS w Radzyniu Podlaskim ponownie informuje, że od 1 lipca 2018 r. realizuje program rządowy "Dobry Start", w formie jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na każde uczące się dziecko.

Świadczenie „Dobry start” przysługuje niezależnie od dochodu na rozpoczynające rok szkolny w szkole dziecko do ukończenia 18 roku życia lub 20 roku życia w przypadku kontynuacji, nauki w danej szkole (na dziecko odbywające roczne przygotowanie przedszkolne oraz studentom świadczenie dobry start nie przysługuje). W przypadku dzieci niepełnosprawnych uczących się w szkole, świadczenie przysługuje nie dłużej niż do ukończenia 24 roku życia (niezależnie od daty rozpoczęcia nauki w danej szkole).
Wnioski o wypłatę świadczenia dobry start można składać od 1 lipca każdego roku drogą elektroniczną za pomocą portalu Emp@tia Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Zaś od 1 sierpnia przyjmowane są wnioski składane drogą tradycyjną (np. podczas osobistej wizyty w urzędzie lub drogą pocztową). Powyższe terminy są zgodne z terminami składania wniosków o świadczenie wychowawcze z Programu „Rodzina 500+”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

MOPS przypomina, że ostatnim terminem złożenia wniosku „Dobry start” jest miesiąc listopad. Jednocześnie informujemy, że piątki są wyłączone z bezpośredniej obsługi wnioskodawców ze względu na weryfikację i sporządzanie decyzji.