Grażyna Kratiuk została nowym Dyrektorem Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu PodlaskimZarządzeniem nr 57 Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dnia 20 maja 2015 r. na stanowisko Dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Zenona Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim powołana została Grażyna Kratiuk. Zgodnie z Ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej jest to zatrudnienie na czas określony: od 20 maja 2015 r. do 19 maja 2020 roku.

Grażyna Kratiuk jest magistrem bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, ukończyła również studia podyplomowe z zarządzania placówkami oświatowymi i kulturalnymi. Jej praca zawodowa od początku związana była z Bibioteką Pedagogiczną w Białej Podlaskiej Filia w Radzyniu Podlaskim. Pracę nauczyciela - bibliotekarza rozpoczęła tam 1 września 1990 roku, od 1 lutego pełniła funkcję kierownika Filii Biblioteki Pedagogicznej. W 2004 roku otrzymałą nagrodę Marszałka Województwa Lubelskiego za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktyczno - wychowawczej.
Kandydaturę Grażyny Kratiuk na dyrektora Miejskiej Biblioteki Publicznej w Radzyniu Podlaskim pozytywnie zaopiniowało Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich Zarząd Oddziału w Białej Podlaskiej. W opinii podkreślone zostały jej wysokie kwalifikacje zawodowe: wykształcenie wyższe związane z bibliotekoznawstwem, doświadczenie na stanowisku kierowniczym oraz odbyte liczne kursy, szkolenia i warsztaty.