podlaska- Na ulicy Podlaskiej w ramach Budżetu Obywatelskiego będzie w pełni zrealizowane to, co było zaplanowane i da się zrealizować za kwotę za 100 tys. zł (nawet za 102 tys. zł), jakie były przewidziane na BO w 2018 roku – wyjaśnia Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek.

W ramach tej kwoty została sporządzona dokumentacja, zostaną wykonane: 59,5 metra bieżącego chodnika o szerokości 2 m, odwodnienie: wymienione przepusty oraz – co jest prostą konsekwencją - wjazdy nad przepustami,  przebudowany zostanie rów odwadniający.  -  Od początku jesteśmy umówieni, że na ten cel – na ul. Podlaską  - w 2018 roku zostanie wydanych 100 tys. zł.  W pierwszym etapie wykonamy tyle, ile jesteśmy w stanie za to wykonać.

Ulica Podlaska będzie zbudowana włącznie z nawierzchnią, ale w dwóch etapach. W pierwszym – w 2018 roku zostaną wykonane prace za przewidzianą w Budżecie Obywatelskim kwotę 100 tys. zł. W drugim zostanie położona na jezdni kostka brukowa. Konieczność rozłożenia realizacji inwestycji wynikła zarówno ze wzrostu kosztów materiałów oraz płac jak i konieczności wykonania innych prac niezbędnych do tego, by droga spełniała wymogi techniczne oraz była trwała i bezpieczna dla użytkowników – zarówno zmotoryzowanych jak i pieszych.
Rok wcześniej, gdy zgłaszano propozycje do Budżetu Obywatelskiego, obowiązywały inne stawki na materiały i prace budowlane. Ponadto nie było wówczas możliwe przeprowadzenie szczegółowych analiz związanych z kosztami budowy drogi. Podczas prac projektowych niezbędna okazała się przebudowa rowu melioracyjnego biegnącego od strony południowej. Wynikło to z konieczności spełnienia warunków technicznych – co z kolei wymaga poszerzenia drogi kosztem rowu (chodzi m.in. o szerokość jezdni na łuku drogi). Przy przebudowie rowu trzeba wymienić przepusty, aby udrożnić przepływy wody, zabezpieczyć jezdnię i posesje przed zalewaniem – a więc najpierw rozebrać wjazdy do posesji, wykopać znajdujące się pod nimi stare przepusty i założyć nowe, ułożyć nad nimi warstwy konstrukcyjne, po czym zbudować nowe wjazdy z kostki brukowej.
Z kolei nawierzchnia drogi nie może być pokryta asfaltem, ponieważ przez jej środek przebiega  gazociąg i gazownia nie zgodziłaby się na asfalt. W związku z tym zostanie tam ułożona kostka brukowa.
W sumie, po uwzględnieniu wynikłych w tym czasie wymienionych powyżej uwarunkowań dotyczących zarówno cen jak i zakresu koniecznych prac, aktualny kosztorys  przebudowy tego fragmentu ul. Podlaskiej opiewa na 200 tys. zł.
Konieczne było więc podzielenie wykonania zadania na etapy. W pierwszym etapie zostaną wykonane: chodnik, rowy i zjazdy – to wszystko, co można wykonać za przewidziane w Budżecie Obywatelskim 100 tys. zł. W II etapie nastąpi zdjęcie starej warstwy z jezdni, położenie nowych warstw konstrukcyjnych,  bez których nowa nawierzchnia szybko by się "rozjechała", wreszcie położona zostanie nowa nawierzchnia z kostki brukowej. Jak było wspomniane – ze względu na przebiegający tam gazociąg nie może to być asfalt.  
Wysoka jakość inwestycji zapewni jej trwałość, funkcjonalność i bezpieczeństwo użytkowników – zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych.