dsc 0116Mszą świętą uczniowie radzyńskich szkół pożegnali rok szkolny i rozpoczęli tak długo wyczekiwane wakacje. Jak podkreślali zgodnie dyrektorzy szkół, podsumowując miniony rok, obfitował on w wiele ważnych wydarzeń nie tylko dla szkoły, ale i dla samych uczniów.

Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Cezary Czarniak podkreślił, że miniony rok szkolny wydawał się być trudny w związku z wejściem reformy systemu edukacji. Utworzone zostały klasy siódme, do szkoły przyszli nowi nauczyciele. - Społeczność szkoły wspaniale poradziła sobie z zadaniami – podsumował C. Czarniak. W szkole podstawowej powstała pierwsza klasa sportowa – pływacka, realizowany był projekt unijny. Szkoła otrzymała 1 mln zł wsparcia na zajęcia edukacyjne w ramach Akademii Kompetencji Kluczowych. W szkole były zorganizowane regionalne obchody Dnia Edukacji Narodowej, uczniowie odnosili sukcesy w konkursach, turniejach, zawodach sportowych.

Dyrektor dziękował burmistrzowi, nauczycielom, rodzicom, przedstawicielom związków zawodowych za okazane mu zaufanie i ponowne powołanie na dyrektora szkoły. Odpowiedzią na te słowa były huczne brawa zgromadzonych na sali.

Burmistrz gratulował dyrektorowi wyboru, stwierdził, że żaden z członków komisji konkursowej nie miał wątpliwości, kto powinien kierować placówką - dyrektor Czarniak uzyskał 12 na możliwych 12 głosów. – Z przyjemnością przychodzę do tej szkoły, bo atmosfera pracy i nauki jest tu wyjątkowa. Dziękuję serdecznie nauczycielom i dyrekcji oraz rodzicom a także uczniom – nie tylko za wytrwałą pracę, ale także za to, że byliście widoczni w wielu miejscach, uświetnialiście uroczystości miejskie. Zawsze można liczyć na Szkołę nr 2 – dodał burmistrz Jerzy Rębek przypominając udział organizacyjny placówki w obchodach 550-lecia Radzynia. - Od wielu gości słyszałem słowa uznania za styl, z jakim zostali tu przyjęci.

W imieniu rodziców dziękował nauczycielom za trud włożony w nauczanie i wychowanie, gratulował dyrektorowi, wyrażał wdzięczność pozostałym pracownikom przewodniczący Rady Rodziców Grzegorz Blicharz.

Kolejnym punktem uroczystości było wręczenie nagród wyróżniającym się uczniom.

Spotkanie zakończył wspaniały występ chóru kierowanego przez Dorotę Baran oraz uczniów recytujących "wakacyjne" wiersze.

Dyrektor Gimnazjum nr 2 Bożena Marcinkowska żegnając absolwentów wyraziła nadzieję, że będą z rozrzewnieniem wspominać swój pobt w szkole, który nie ograniczał się do zajęć lekcyjnych. Wyrażała uznanie dla młodzieży za systematyczną naukę, godne reprezentowanie szkoły, właściwą postawę, niestwarzanie problemów wychowawczych: - Z dumą potwierdzam: jesteście dobrze wychowanymi, kulturalnymi ludźmi.- Zaznaczyła również aktywność pozalekcyjną młodzieży: włączanie się w konkursy, udział w licznych projektach, współpracę z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury i Uniwersytetem Trzeciego Wieku, udział w klubach sportowych, organizacjach, samorządzie, chórze i teatrze szkolnym.

Podkreśliła, że uczniowie osiągnęli bardzo dobre wyniki z egzaminu gimnazjalnego. Najwięcej punktow uzyskali: Mikołaj Kołkowicz na 196 (97,5%), Gabriela Kosk 188 (93,5%), Aleksandra Kalicka 185 (92%). Gabriela Kosk uzyskała tytuł finalistki w konkursie kuratoryjnym z geografii (przygotowana przez Panią Dorotę Staroń).

Dyrektor Bożena Marcinkowska dziękowała nauczycielom za budowanie atmosfery wzajemnej życzliwości, otwartości, zaangażowanie, rodzicom za zaufanie i do szkoły. Słowa wdzięczności skierowała również do Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski Jerzego Rębka za wielką życzliwość okazywaną szkole, otwarcie na inicjatywy.

Podziękowania skierowała również do przewodniczącego Rady Rodziców Roberta Mazurka za dyspozycyjność, obecność, nowe pomysły, a także proboszczowi parafii pw. św. Anny ks. Henrykowi Ochowi za otwartość, życzliwość i modlitwę.

Uroczystość uświetnił występ chóru pod kierownictwem Tomasza Dzidy.

Burmistrz Jerzy Rębek odpowiedział pytaniem na słowa Pani Dyrektor: - A jak inaczej odpowiadać na wszystkie propozycje złożone przez szkołę? Nie można inaczej się zachować – jak tylko akceptując je, bo są to działania, przynoszące wspaniałe efekty edukacyjne i wychowawcze.

Włodarz dziękował nauczycielom, wychowawcom i dyrekcji za pracę i serce wkładane w wychowanie młodzieży, a także za aktywność na rzecz miasta. - Państwa praca jest widoczna w Radzyniu, a nawet w Polsce – mówił wspominając udział społeczności szkoły w obchodach 550-lecia Radzynia. Zapewnił nauczycieli, że w związku z wprowadzaną reformą edukacji nie ma zagrożenia jeśli chodzi o miejsca pracy. – Dołożymy wszelkich wysiłków, by istniał stan równowagi i optymizmu.

- Niech wam Bóg błogosławi na wzrastanie ku mądrości i świętości i w nadziei was trzyma – mówił ks. Henryk Och.

Przewodniczący Rady Rodziców Robert Mazurek wyrażał uznanie dyrekcji za prowadzenie szkoły „przebojem”, nauczycielom za to, że pracę traktują jako swoją pasję, młodzieży gratulował osiągniętych wyników. Wszystkim życzył udanych, bezpiecznych wakacji.

W imieniu burmistrza Jerzego Rębka, w Szkole Podstawowej nr 1 głos zabrał Tomasz Stephan, wiceburmistrz. - Można by powiedzieć, że dopiero rozpoczynaliście rok szkolny, a dzisiaj mamy jego zakończenie. Dziękuje na wstępie nauczycielom za tych 10 miesięcy wytężonej pracy. Wasza praca jest bardzo ważna. Stanowi ona przyszłość bo uczycie i wychowujecie to młode pokolenie, które kiedyś być może będzie decydowało o przyszłości naszego miasta. Życzę rodzicom oraz uczniom wspaniałych wakacji. Niech to będzie czas pełen radości, miłości i nowych przygód. Naładujcie akumulatory i wracajcie do szkoły pełni chęci do nauki i zdobywania kolejnych szczebli edukacji.

W każdej ze szkół po oficjalnych przemówieniach przystąpiono do wręczania dyplomów oraz nagród za bardzo dobre wyniki w nauce.

DSC_0116
DSC_0118
DSC_0120
DSC_0121
DSC_0122
DSC_0123
DSC_0124
DSC_0125
DSC_0126
DSC_0127
DSC_0129
DSC_0133
DSC_0134
DSC_0135

Zakończenie roku w Szkole Podstawowej nr 1

DSC_0136
DSC_0137
DSC_0138
DSC_0139
DSC_0140
DSC_0141
DSC_0142
DSC_0143
DSC_0144
DSC_0145
DSC_0146
DSC_0147
DSC_0148
DSC_0149
DSC_0151
DSC_0177
DSC_0183
DSC_0184
DSC_0185
DSC_0186
DSC_0187
DSC_0188
DSC_0189
DSC_0190
DSC_0191
DSC_0192
DSC_0193
DSC_0194
DSC_0195
DSC_0196
DSC_0197
DSC_0198
DSC_0199
DSC_0200
DSC_0201
DSC_0203
DSC_0204
DSC_0205
DSC_0207
DSC_0208
DSC_0209
DSC_0213
Zakończenie roku w Gimnazjum nr 1
DSC_0215
DSC_0216
DSC_0217
DSC_0218
DSC_0219
DSC_0220
DSC_0221
DSC_0222
DSC_0224
DSC_0225
DSC_0228
DSC_0231
DSC_0232
DSC_0236
DSC_0237
DSC_0242
DSC_0244
DSC_0248
DSC_0249
DSC_0250
DSC_0251
DSC_0252
DSC_0253
DSC_0254
DSC_0255
DSC_0256
DSC_0257
Zakończenie roku w Szkole Podstawowej nr 2
DSC_0003
DSC_0005
DSC_0006
DSC_0007
DSC_0008
DSC_0009
DSC_0011
DSC_0016
DSC_0018
DSC_0064
DSC_0065
DSC_0081
DSC_0094
DSC_0109
DSC_0116
DSC_0123
Zakończenie roku w Gimnazjum nr 2
DSC_0640
DSC_0641
DSC_0643
DSC_0650
DSC_0651
DSC_0658
DSC_0659
DSC_0668
DSC_0685
DSC_0691
DSC_0701
DSC_0706
DSC_0707
DSC_0709
DSC_0717
DSC_0726
DSC_0732
DSC_0742
DSC_0759
DSC_0799
DSC_0837
DSC_0868
DSC_0883
DSC_0892
DSC_0894
DSC_0897