palac wiezaRozpoczęło się bezpośrednie przygotowanie do renowacji skrzydła zachodniego Pałacu Potockich łącznie z bramą. Przechodnie mogą zauważyć ustawione przed bramą kontenery. Latem odnowiona zostanie również rzeźba z jeleniem, znajdująca się nad ryzalitem zachodniego skrzydła od strony dziedzińca.

Na sfinansowanie remontu elewacji Miasto przeznaczyło kwotę 1 969 390,47 zł, z czego 1,6 będzie pochodzić z budżetu państwa. Po otwarciu ofert okazało się, że wpłynęła jedna oferta złożona przez JAR-BUD Firmę Remontowo-Budowlaną Jarosława Skwarka z Łukowa. Cena oferty brutto to 2 018 000 zł. Różnica zostanie pokryta z budżetu miasta.

Ta sama firma wykona renowację wieży bramnej w skrzydle zachodnim. Przetarg odbył się 13 kwietnia. JAR-BUD złożył jedyną ofertę o wartości 634 500 zł, a kwota przeznaczona na realizację wynosiła 636 3014,99.

Firma już się sprawdziła przy pracach związanych z pałacem, ponieważ w ubiegłym roku wykonała renowacje pawilonu skrzydła wschodniego. W takiej samej kolorystyce, co pawilon i elewacja północna (od parku), będzie wykonana renowacja skrzydła zachodniego.

Na przetarg na wykonanie zadania "Konserwacja kamiennych kompozycji rzeźbiarskich skrzydła zachodniego elewacji wschodniej pałacu – attyka, ryzalit środkowy" (rzeźba jelenia) przeznaczono 192 974,29 zł. Do upływu terminu składania ofert, tj. do 10 maja oferty złożyło pięciu wykonawców, których propozycje cenowe są bardzo zróżnicowane: od 74 322,25 do 209 799,56 zł.