dsc 0031Poseł do Parlamentu Europejskiego Zbigniew Kuźmiuk spotkał się w minioną sobotę (12 maja) z mieszkańcami Radzynia i ziemi radzyńskiej, w ramach cyklu spotkań przedstawicieli parlamentu i rządu, odbywających się pod hasłem "Polska Jest Jedna". - To swoiste rozliczenie z dotychczasowych dokonań, realizowanych obietnic wyborczych – mówił europoseł.

Drugą część wystąpienia poświęcił omówieniu planów na pozostałą część tej kadencji, które określa się jako "Piątka Morawieckiego".

Pozytywne efekty w każdej dziedzinie życia

Zebranych powitał i gościa przedstawił szef struktur powiatowych PiS Jerzy Rębek. Podkreślił, że Europoseł jest doktorem nauk ekonomicznych, nauczycielem akademickim, przedsiębiorcą i działaczem politycznym PiS. - Miałem przyjemność współpracować z Panem Posłem, gdy sprawowałem mandat poselski w VII kadencji.

W części pierwszej Zbigniew Kuźmiuk podkreślił, że do najważniejszych osiągnięć dwuipółletnich rządów PiS należy program 500+, obniżenie wieku emerytalnego, uszczelnienie systemu podatkowego, reforma sądownictwa oraz zahamowanie prywatyzacji w ochronie zdrowia.

Na wstępie prelegent zaznaczył, że wielkim utrudnieniem w realizacji programu PiS jest totalna opozycja, której nie chodzi o zdrową krytykę rządu – co jest czymś normalnym w demokracji - ale popadła w swoistą histerię. - Totalną negację działań rządu uprawia nie tylko w kraju, ale i za granicą, a to ma negatywny wpływ na nasze relacje w Unii Europejskiej - mówił Zbigniew Kuźmiuk. - Mimo to w każdej dziedzinie życia społecznego i gospodarczego dwa i pół roku rządów Zjednoczonej Prawicy odcisnęło pozytywne piętno.

Efekty 500+: likwidacja ubóstwa, przełom w demografii

Dwa przedsięwzięcia szczególnie ważne, które udało się zrealizować pomimo wysokich kosztów to program Rodzina 500+ oraz obniżenie wieku emerytalnego.

- Sformułowany w 2014 r. program wsparcie rodzin 500+ jest kosztowny, w 2018 roku na jego realizację wydane zostaną 24 mld zł, ale ma charakter inwestycyjny, już się pokazało wiele pozytywnych skutków. Ogranicza, a nawet eliminuje ubóstwo w rodzinach. Poza tym w jego efekcie już w 2017 roku nastąpił przełom w demografii – po raz pierwszy od wielu lat w Polsce zanotowano dodatni przyrost naturalny – wymieniał mówca. O tym,że był to efekt 500+ przekonują dane. GUS na 2017 rok przewidywał 340 tys. urodzeń, a okazało się że w ubiegłym roku przybyło nas 63 tys. więcej – było 403 tys. urodzin.

Przypomniał wypowiedź D. Tuska, który ironicznie komentował plany PiS w 2014 r. , mówiąc, że to dobry program," sam by go wprowadził, gdyby mu PiS podpowiedział, gdzie są zakopane pieniądze na realizację".

-Wówczas tylko się domyślaliśmy, gdzie są pieniądze "zakopane" i udało się je "odkopać" – do tego wątku europoseł wrócił w dalszym ciągu wystąpienia.

Powrót do niższego wieku emerytalnego: To się Polakom należało!

Jeśli chodzi o obniżenie wieku emerytalnego, Zbigniew Kuźmiuk skomentował: - Polakom to się należało, bo zostali przez PO oszukani. W kampanii z 2011 r. liderzy Platformy, na czele z prezydentem Komorowskim zaprzeczali, że podwyższą wiek emerytalny, a po wyborach – błyskawicznie, w ciągu 2 miesięcy, przy ogromnym sprzeciwie społecznym ("Solidarność" zebrała 3 mln podpisów, które zostały "przemielone"), wprowadzili rozwiązanie, przedłużające wiek emerytalny do 67 roku życia – mówił europoseł, podkreślając, że w przypadku rolników wiek emerytalny przedłużono o 12 lat dla kobiet i 7 dla mężczyzn – "a PSL się pod tym podpisał".

Powrót do wieku emerytalnego sprzed rządów PO to koszt 10 mld zł.

W sumie te dwa programy kosztują 35 mld zł.

Pieniądze „odkopane” dzięki uszczelnieniu systemu podatkowego

- Realizujemy je bez zwiększenia deficytu, z dochodów, które udaje się zebrać, w wyniku uszczelnienia systemu podatkowego – informował poseł do Parlamentu Europejskiego. W 2017 r. z uszczelnienia VAT wpłynęło do budżetu 30,2 mld zł więcej niż w latach rządów Platformy i PSL, kiedy rocznie z VAT-u uzyskiwano 120 mld zł, w 2017 było to 156,8 mld, w 2018 zaplanowane 168 mld. - Nie było to łatwe do osiągnięcia, wymagało zmian w aparacie skarbowym i służbach celnych, wprowadzenia przez ministra sprawiedliwości drakońskich kar za wyłudzanie podatku VAT. Wprowadzenie fałszywych faktur o wartości 10 mln zł traktowane jest jako zbrodnia podatkowa, co zagrożone jest karą do 25 lat więzienia oraz rozszerzoną konfiskatą mienia (także tego, co przestępca przepisał na rodzinę itd. ) - mówił Zbigniew Kuźmiuk. Zapowiedział, że uszczelnienia będą kontynuowane, spotęgują się działania w zakresie podatku dochodowego.

Przypomniał, że Ministerstwo Finansów opublikowało listę firm, które mają dochód powyżej 50 mld euro. W czołówce są firmy z sektora ubezpieczeniowego, handlowego, farmaceutycznego, mające obroty w wysokości kilkunastu miliardów rocznie, a wykazują straty. W związku z tym nie płacą w Polsce podatku dochodowego i dodatkowo przez 5 lat mogą sobie odbierać stratę. - Służby skarbowe wezmą się za tych największych potentatów, którzy mieli tu eldorado. Zadziwiające, że firma handlowa, która co rok powiększa sieć o kilkadziesiąt obiektów jednocześnie z roku na rok generuje coraz większą stratę. Nikt dotychczas nie zadawał takich pytań, my je zadajemy i już są pierwsze wyniki - wyższe o 4 mld zł wpływy z podatku dochodowego – informował europoseł. Powiedział również o wprowadzeniu klauzuli zakazu unikania opodatkowania. O co chodzi? Podał przykład podwyższania kosztów w Polsce. - Firma-córka płaci zagranicznej firmie-matce 1 mld zł za znak firmowy. W ten sposób zysk, który powstał w Polsce, jest wyprowadzany do kraju macierzystego firmy. Znamy te numery!

Działania dla rodzin, przedsiębiorców i samorządów

Dalej prelegent mówił o reformie wymiaru sprawiedliwości oraz edukacji, zastopowaniu prywatyzacji w służbie zdrowia, wsparciu dla rolnictwa, programie dla osób starszych 75+. - W każdej dziedzinie mamy daleko idące zmiany – podsumował tę część wystąpienia europoseł Zbigniew Kuźmiuk.

Jeśli chodzi o plany rządu na kolejne miesiące, europoseł omówił 3 obszary dalszych zmian. Pierwszy to dalsze wsparcie rodziny. Przypomniał program 300+ dla uczniów, premie dla matek, które urodzą drugie dziecko do dwóch lat po pierwszym, wreszcie program Mama +, przewidujący m.in. minimalną emeryturę dla kobiet, które urodziły minimum czwórkę dzieci (nawet jeśli nie pracowały).

Dla przedsiębiorców rząd wprowadzi również zmiany, które ułatwią powstawanie i funkcjonowanie małych firm, m.in. obniżki podatku CIT (z 15 do 9%), mały ZUS, ulga na start - dla rozpoczynających działalność przedsiębiorców: zwolnienie z płacenia składek na obowiązkowe ubezpieczenia społeczne przez pierwszych 6 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej.

Do samorządów skierowany jest program rozwoju dróg lokalnych. W tym roku podwyższone zostały nakłady na drogi lokalne z 800 mln do 1,3 mld zł, w 2 kolejnych latach będzie specjalny fundusz 5 mld zł. Poseł Zbigniew Kuźmiuk podkreślił, że zaletą programu jest prostszy system pozyskiwania pieniędzy - nie taki jak z Unii Europejskie. -  Jesteśmy tu dalecy od polityki. Wiemy, jak polityka funkcjonuje w samorządach wojewódzkich (Urzędach Marszałkowskich). Sam pochodzę z województwa, gdzie pozyskanie pieniędzy przez kogoś z Prawa i Sprawiedliwości u marszałka pochodzącego z PSL-u graniczy z cudem! Te pieniądze będą szły przez wojewodów - więc można się spodziewać że niezależnie od opcji politycznych każda gmina będzie miała prawo do przynajmniej jednego projektu drogowego.

Po wystąpieniu parlamentarzysty przybyli na spotkanie zadali mu szereg pytań, mówiono m.in. o problemach sadowników, powrócono do tematu rozwoju dróg lokalnych, wsparcia dla matek z rodzin wielodzietnych.

 

DSC_0006
DSC_0008
DSC_0009
DSC_0010
DSC_0012
DSC_0017
DSC_0019
DSC_0021
DSC_0022
DSC_0024
DSC_0025
DSC_0031
DSC_0049
DSC_0052
DSC_0057
DSC_0059
DSC_0062
DSC_0063
DSC_0070
DSC_0077
DSC_0080
DSC_0081
DSC_0083
DSC_0090
DSC_0094
DSC_0096