herbZe względu na fakt, iż w ogłoszeniu z dn. 27 marca nie nadesłano żadnych ofert i w związku z realizacją projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, pt. „Ja też chodzę do przedszkola”, Miasto Radzyń Podlaski ogłasza zapytanie ofertowe w postępowaniu o udzielenie zapytania publicznego „Dostawa mebli”.

1. Zamawiający:
Miasto Radzyń Podlaski
ul. Warszawska 32
21 – 300 Radzyń Podlaski
tel. (83) 351 24 60
tel/fax (83) 352 80 85
e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.radzyn-podl.pl
NIP: 538-18-51-423
REGON: 030237440
Godziny urzędowania: 7.30 - 15.30

projekt ue

2. Przedmiot zamówienia:

Lp.

Opis produktu

ilość sztuk

1.

Meble i wyposażenie: Szafka z zestawami klocków. Szafka powinna być wykonana z płyty laminowanej o gr. ok. 18mm. Szafka powinna być dostosowana do przechowywania min. 10 zestawów klocków w plastikowych pojemnikach. Zestaw powinien zawierać szafkę o wymiarach ok 46,7x31,5x84cm oraz min. 10 zestawów klocków w plastikowych pojemnikach, dostosowanych do wymiaru szafki.

5

2.

Meble i wyposażenie: Biurko wykonane z płyty laminowanej o gr. ok 18 mm w tonacji klonu, wykończone obrzeżem o gr. ok. 2 mm. Biurko powinno być wyposażone w szafkę i 1 szufladę zamykaną na zamek. Wymiary biurka powinien oscylować w granicy ok. 120x60x76cm

2

3.

Meble i wyposażenie: Krzesło obrotowe dla osoby dorosłej, z podłokietnikami i regulacją wysokości siedziska za pomocą podnośnika pneumatycznego. Krzesło w kolorze szarym powinno posiadać regulację kąta nachylenia oparcia względem siedziska.

2

4.

Dywan jednokolorowy - szary o wymiarach 2 x 3 m. Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise o przędzy pojedynczej. Dywan powinien posiadać Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. Dywan powinien być pokryty środkiem uniepalniającym.

1

5.

Dywan jednokolorowy - szary o wymiarach 2 x 2 m Dywan o jednolitym kolorze. Skład runa 100% PP heat-set frise o przędzy pojedynczej. Dywan powinien posiadać Certyfikat Zgodności tzn. atest Higieniczny. Dywan powinien być pokryty środkiem uniepalniającym.

1

 Wszystkie dostarczane produkty muszą posiadać odpowiednią certyfikację, atesty i świadectwa jakości i spełniać wszelkie wymogi norm określonych obowiązującym prawem, co dostawca udokumentuje w czasie ich przekazania.

3. Termin wykonania zamówienia:
Termin wykonania zamówienia – do dnia 30 kwietnia 2018 r.

4. Termin związania ofertą:
Wykonawca będzie związany ofertą 14 dni.

5. Miejsce, sposób oraz termin składania ofert:
Oferty należy składać w sekretariacie UM ul. Warszawska 32, 21-300 Radzyń Podlaski Warszawska do dnia 13. kwietnia 2018 roku, godz. 1530 w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Oferta - Ja też chodzę do przedszkola – meble” lub na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Kryteria oceny ofert:
Kryteria oceny ofert - cena – 100%

7. Ocena ofert:
Za najkorzystniejszą wśród ocenianych ofert zostanie uznana oferta z najniższą ceną.

8. Unieważnienie postępowania:
Zamawiający zastrzega sobie unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego bez podania przyczyn.

 

ZATWIERDZAM

/-/ Tomasz Stephan