dsc 0006Na rewitalizację Pałacu Potockich Radzyń po raz pierwszy uzyskał pieniądze bezpośrednio z budżetu państwa. Jest to kwota 1 600 000 zł. Zainicjowane zostały też działania w celu pozyskania środków z Funduszy norweskich. Informacje tę przekazali parlamentarzyści: Senator RP Grzegorz Bierecki oraz Poseł na Sejm RP Janusz Szewczak podczas konferencji prasowej, która odbyła się 6 stycznia w sali konferencyjnej Urzędu Miasta.

1, 6 mln zł na Pałac Potockich to początek...

W spotkaniu wziął udział także Wicewojewoda Lubelski Robert Gmitruczuk. Gospodarzem wydarzenia był Burmistrz Jerzy Rębek. - Chcieliśmy przynosić dary jak Trzej Królowie – mówił Janusz Szewczak. - Udało nam się przeforsować poprawkę do budżetu państwa i wprowadzić kwotę 1,6 mln zł z przeznaczeniem na rewitalizację Pałacu Potockich. Pozyskane pieniądze są do dyspozycji burmistrza do wykorzystania w tym roku, w roku przyszłym powinna się znaleźć w budżecie na ten cel podobna kwota.

Poseł dodał, że jest to początek konkretnych działań, gdyż obaj obecni na konferencji parlamentarzyści zainicjowali działania mające na celu pozyskanie środków z Funduszy norweskich, którymi dysponuje Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński.

Senator Grzegorz Bierecki podkreślił, że takiej rangi zabytek jak radzyński Pałac Potockich musi zostać objęty wsparciem państwa. Parlamentarzysta zapowiedział, że w tej kadencji parlamentu sprawa pozyskania środków na rewitalizację Pałacu Potockich zostanie zakończona. - Chcemy doprowadzić do tego, żeby w ciągu najbliższych 2 lat znalazły się pieniądze na pałac, by nie był on ciężarem dla społeczności lokalnej. Zabytek tej rangi musi być wspierany ze środków budżetu centralnego, by doprowadzić go do takiego stanu, że będziemy mogli być z niego dumni i chwalić się tak pięknym obiektem przed światem – zaznaczył senator.

Radzczęścią projektu Piękny Wschód

Wicewojewoda Robert Gmitruczuk rzucił pomysł na projekt Piękny Wschód, który wykorzystałby położenie wzdłuż planowanej drogi Via Carpatia miejscowości z pięknymi pałacami: Białegostoku, Międzyrzeca, Radzynia, Lubartowa, Kozłówki i Lublina. - Przed nami niespotykana szansa, by cieszyć się z rewitalizacji, ale pokazywać dobro kultury i tradycji wszystkim, którzy będą przybywali na wschód Polski i Unii Europejskiej, by mogli się zapoznać z naszą tradycją, historią, kulturą, bo to my byliśmy sercem Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, a takie obiekty jak Pałac Potockich w Radzyniu Podlaskim są tego najlepszym dowodem. - Od wielu miesięcy rozmawialiśmy o potrzebie rewitalizacji pałacu i ukazania piękna jednego z najwspanialszych tego typu obiektów w kraju. W wyjątkowym roku 100-lecia odzyskania niepodległości trzeba przypomnieć, że tu ok. 220 lat temu powstawała pierwsza europejska Konstytucja - mówił Robert Gmitruczuk.

Bijemy się o środki norweskie

Szansą pozyskania dla Radzynia dużych środków jest skorzystanie ze środków norweskich. W październiku 2017 roku zakończyły się negocjacje dotyczące uruchomienia III edycji Funduszy norweskich i EOG w Polsce. Międzyrządowe umowy pozwalające na uruchomienie kolejnej edycji funduszy, zostały podpisane 20 grudnia 2017 r. - Bijemy się teraz o środki norweskie. Nie jest łatwo wyrwać pieniądze dla poszczególnych podmiotów, ale staramy się to robić. Są realne szanse, że się to uda. Pod koniec roku będzie wiadomo – mówił poseł Janusz Szewczak. W skali kraju jest do rozdysponowania na różne programy 809 mln euro, w tym na działania z zakresu kultury 75 mln euro. Operatorem programu jest Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Na jeden projekt można uzyskać 8 do 20 mln zł.

- Pan Burmistrz Jerzy Rębek prowadzi szereg działań, szereg wniosków jest złożonych, staramy się wspierać działania burmistrza. On jest tu gospodarzem, decyduje, jak środki mają być rozdysponowane. Chcemy w tym pomóc, najważniejsze, żeby miasto miało środki z zewnątrz. To wielka ulga dla mieszkańców, bo nie trzeba szukać tych środków w budżecie ani się zadłużać – dodał senator Grzegorz Bierecki.

 ...abyśmy za 3 lata mogli przeżywać  świetność pałacu

Burmistrz Jerzy Rębek zaprezentował całość koncepcji rewitalizacji Pałacu Potockich: - Dzięki współpracy z naszymi parlamentarzystami Minister Kultury podjął decyzję, aby w pałacu w skrzydle wschodnim umieścić Archiwum Państwowe. W zachodnie zajmować będzie (włącznie z pomieszczeniami dawnej Miejskiej Biblioteki Publicznej) Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia. Korpus główny zostanie przywrócony do świetności dzięki środkom, jakimi dysponuje Urząd Marszałkowski.

Przypomniał też, że podczas 2 spotkań z burmistrzami miast powiatowych Marszałek Sławomir Sosnowski zadeklarował, że jeśli zostaną przedstawione dobre wnioski, każdy będzie mógł liczyć na 10 mln zł. - Nasz wniosek, opracowany we współpracy z Politechniką Lubelską i Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, został przyjęty bardzo pozytywnie. Liczymy na te pieniądze, które pozwolą na dopełnienie działań i starań, by cały kompleks przywrócić do świetności: także park, dziedziniec, mur oporowy - abyśmy za 3 lata mogli przeżywać na nowo świetność pałacu. To jest realne - mówił burmistrz Jerzy Rębek. Dodał, że sprawa przywrócenia świetności pałacowi powinna jednoczyć wszystkich mieszkańców Radzynia - bez względu na poglądy, podziały. Wskazał też, że pozyskane  pieniądze - 1,6 mln zł zostaną przeznaczone na rewitalizację elewacji zachodniego skrzydła – tego najbardziej widocznego od strony miasta. Równolegle trwają starania o pozyskanie środków na rewitalizację wieży zachodniej. Gdy Archiwum Państwowe wejdzie do skrzydła wschodniego, zostanie ono odnowione do wieży. Korpus główny zostanie odnowiony ze wspomnianych środków z Urzędu Marszałkowskiego. - Ze środków norweskich można odnowić otoczenie pałacu: park, dziedziniec, mur oporowy i odsłonić pałac od ul. Lubelskiej.

Wkład własny w ubieganiu się o środki z Urzędu Marszałkowskiego na projekt Rewitalizacji Miasta Radzyń Podlaski jest zabezpieczony w budżecie w wieloletnim planie finansowym. - Regionalna Izba Obrachunkowa dobrze oceniła budżet na 2018 rok, wieloletnią prognozę finansową oraz możliwości kredytowe miasta, więc możemy snuć takie plany podsumował burmistrz Jerzy Rębek.

DSC_0002
DSC_0003
DSC_0004
DSC_0005
DSC_0006
DSC_0010
DSC_0011
DSC_0014
DSC_0017