logo 550 lat RPKomisja konkursowa powołana zarządzeniem burmistrza Jerzego Rębka w dniu 21.12.2017 roku przeprowadziła ocenę ofert w Konkursie na projekt graficzny logo 550 lat Radzynia Podlaskiego.

Jury w składzie: Tomasz Stephan (przewodniczący), Przemysław Tytus Krupski, Arkadiusz Kulpa, Tomasz Młynarczyk oraz Karol Niewęgłowski, dokonała oceny ofert zgodnie z regulaminem konkursu. Spośród 25 prac wyłoniono zwycięzcę, którym został Marek Bołtryk z Wrocławia.