Orkiestra dętaBrzmienie Młodzieżowej Orkiestry Dętej wzbogacą trzy nowe instrumenty blaszane: tenor, alt i puzon. Ich przekazanie odbyło się w Urzędzie Miasta 22 grudnia. Zakup instrumentów był możliwy dzięki środkom europejskim. Operacja zrealizowana została w ramach Strategii rozwoju lokalnego wdrażanej przez LGD „Zapiecek".

"Jest w orkiestrach dętych jakaś siła" – także w radzyńskiej Młodzieżowej Orkiestrze Dętej kierowanej przez Jacka Nestoruka. Mamy okazję się o tym przekonać m.in. podczas uroczystości państwowych i miejskich, gdy nadaje rytm przemarszom, daje koncerty patriotyczne. Od roku zespół pracuje w ramach ROK, jest orkiestrą miejską.

Podczas rozmów na temat nowych zasad współpracy z Miastem, kierujący zespołem Jacek Nestoruk wyraził zapotrzebowanie na nowe instrumenty. W tym czasie zaistniała możliwość pozyskania środków z "Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie" w ramach "Strategii rozwoju lokalnego", wdrażanej przez LGD "Zapiecek". Operacja pn. "Zakup instrumentów muzycznych" współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

- Miasto napisało i złożyło wniosek do "Zapiecka", po przyznaniu środków zakupiło instrumenty. LGD z Urzędem Marszałkowskim zrefundowało koszty w wysokości 6150 zł. Miasto dołożyło jedynie 100 zł – informuje wiceburmistrz Tomasz Stephan, który pilotował całość ze strony miasta.

- Już po Nowym Roku instrumenty będą wykorzystane, dzięki nim orkiestra się poszerzy, bo są osoby, które chciałyby dołączyć do naszego zespołu, ale nie miały na czym grać – mówi kierujący orkiestrą Jacek Nestoruk. - Mam nadzieję, że to nie koniec, ale początek wzbogacania Młodzieżowej Orkiestry Dętej w instrumenty. Wiosną zaprezentujemy inny repertuar, nie tylko marszowy – deklaruje dyrygent.

DSC_0004
DSC_0011
DSC_0016