zjazd bbraunZarząd Aesculap Chifa Sp. z o.o oraz dyrektor Zakładu Produkcji Narzędzi w Radzyniu Podlaskim ze zrozumieniem odnieśli się do konieczności przesunięcia terminu budowy zjazdu z drogi krajowej nr 19 w związku z wymaganiami technicznymi przedstawionymi przez GDDKiA Oddział w Lublinie i wysokimi kosztami jego realizacji.

Podtrzymany został w mocy protokół uzgodnień między firmą a Miastem podpisany w kwietniu br. dotyczący przekazania przez zakład trzech działek pod budowę drogi. Konflikt między władzami Firmy i Miasta okazał się wykreowany przez lokalne media i jednego z pracowników firmy, który niedawno, nie przebierając w słowach, oskarżał publicznie burmistrza o hamowanie rozwoju Zakładu.

O temacie pisaliśmy szeroko w nr. 16 Biuletynu Informacyjnego Miasta Radzyń.

O dobrej woli i otwarciu obu stron na korzystne dla wszystkich rozwiązanie problemu świadczy wymiana korespondencji między Miastem a zakładem B. Braun. W odpowiedzi na list skierowany przez Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski z dn. 31 sierpnia br., wyjaśniający zaistniałą sytuację, dyrektor Zdzisław Miś i członek Zarządu Firmy Aesculap Chifa Mariusz Bożek napisali: "... podtrzymujemy wolę przekazania rzeczonej nieruchomości. Tym samym podpisany przez nas Protokół uzgodnień z dn. 24 kwietnia 2017 r. pozostaje w mocy". I dalej czytamy: "Mając na uwadze złożoność tego przedsięwzięcia i konieczność poniesienia związanych z nim znacznych nakładów finansowych, przyjmujemy do wiadomości zaproponowany w Pańskim piśmie harmonogram jego realizacji.

Jednocześnie wyrażamy przekonanie, że władze samorządowe Miasta dostrzegają znaczenie tej inwestycji dla gospodarczego rozwoju tej części Miasta, położonej w strefie gospodarczej. Uważamy, że ujęcie prac związanych z wykonaniem chociażby dokumentacji technicznej czy podzieleniem jej na etapy określi perspektywy czasowe jej powstania.

Mamy nadzieję, że władze Miasta dołożą wszelkich starań w realizację tego przedsięwzięcia, co da możliwość dalszego inwestowania w twn obszar."

Przypomnijmy, że problem z terminem realizacji budowy zjazdu z DK 19 powstał, gdy się okazało, że według warunków przesłanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Lublinie, musi tam zostać zbudowany duży węzeł komunikacyjny, którego koszt będzie10-krotnie większy od pierwotnie zakładanego.