DSC 000623 listopada w sali konferencyjnej Urzędu Miasta odbyło się Szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego d/s Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. W szkoleniu uczestniczyli pracownicy socjalni MOPS Radzyń, Asystent rodziny, pracownik socjalny PCPR, przedstawiciele Komendy Powiatowej Policji oraz pedagodzy szkolni.

Zespół Interdyscyplinarny liczył 25 osób a szkolenie na temat "Przemoc - NIEBIESKIE KARTY - doskonalenie procedur" poprowadził prokurator Prokuratury Rejonowej.

Podczas spotkania poruszono takie tematy jak: wykorzystanie aktualnych przepisów prawa karnego do zatrzymania przemocy w rodzinie w świetle nowelizacji kodeksu karnego, nowe ujęcie obowiązku informowania organów ścigania o przestępstwach z użyciem przemocy na szkodę osoby najbliższej oraz kierunki zmian w prawie egzekucyjnym w zakresie wykonania orzeczenia o obowiązku opuszczenia lokalu przez sprawcę przemocy w rodzinie.

MOPS Radzyń Podlaski