IMG 002Dzień Pracownika Socjalnego to obchodzone 21 listopada święto wszystkich pracowników służb społecznych, w szczególności pracowników socjalnych. Stanowi formę wyróżnienia osób zaangażowanych w pracę na rzecz drugiego człowieka, zwrócenie uwagi na rolę oraz znaczenie społeczne wykonywanej profesji. Jest również formą promowania zawodu pracownika socjalnego.

Podczas wojewódzkich obchodów Dnia Pracownika Socjalnego w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim dyplomy uznania otrzymało dwóch pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim: straszy specjalista pracy socjalnej Agnieszka Wiszniewska oraz starszy specjalista pracy socjalnej Katarzyna Wołosowicz – Obroślak. Wojewoda Lubelski wyróżnił pracowników socjalnych za aktywność społeczną, twórcze podejście do rozwiązywania problemów społeczności lokalnej oraz realizację projektu socjalnego „Spójrz to Ja” skierowanego do dzieci.

Serdecznie gratulujemy oraz życzymy satysfakcji i sukcesów w pracy zawodowej oraz dalszych nowatorskich rozwiązań w zakresie pomocy społecznej.

Kierownik i pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Radzyniu Podlaskim