DSC 164721 edycja Jesiennego Konkursu Recytatorskiego na szczeblu powiatowym, odbyła się w Radzyńskim Ośrodku Kultury, w którym wzięło udział łącznie 50 osób. Konkurs podzielono na dwa etapy. W pierwszym w szranki stanęli uczniowie ze szkół podstawowych w drugim uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

Komisja jurorska w składzie: Katarzyna Wileńska (przewodnicząca), Dariusz Gałan, Ewelina Książek i Izabela Świć, miała bardzo trudne zadanie do wykonania. Podczas ogłaszania wyników kilkukrotnie zaznaczano bardzo wysoki poziom uczestników.

I tak powiat radzyński na lubelskim finale będą reprezentować:
1. Szkoły podstawowe: Natalia Dyjak (Zespół Szkół w Ulanie-Majoracie), Alicja Ligęza (Zespół Szkół w Czemiernikach) oraz Piotr Kopiejka (SP w Sobolach).

2. Szkoły gimnazjalne i ponadgimnazjalne: Magdalena Borychowska (Gimnazjum nr 2 w Radzyniu Podlaskim), Patryk Łazuga (Gimnazjum w Ulanie-Majoracie) oraz Joanna Głodek (I LO w Radzyniu Podlaskim).

fot. Tomasz Młynarczyk