http://radzyn-podl.pl/images/artykuly/przedszkole.JPGPodczas nadzwyczajnej sesji Rady Miasta radni podjęli uchwałę o zamiarze przekształcenia Przedszkola Miejskiego w Radzyniu Podlaskim na 3 odrębne placówki. Jak tłumaczył burmistrz Jerzy Rębek, przyczyną przekształcenia jest konieczność dostosowania organizacji Przedszkola Miejskiego do aktualnie obowiązujących przepisów prawa, to jest do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i przedszkoli.

Przepis ten mówi wyraźnie, że przedszkole może mieć nie więcej jak 6 oddziałów filialnych. - Nasze przedszkole na Armii Krajowej posiada ich aż 12 – wyjaśniał włodarz. - Ponadto sądzę, że w nieodległej przyszłości placówki przy ulicy Armii Krajowej oraz przy ulicy Chmielowskiego muszą zostać rozbudowane. Zainteresowanie tym, aby przedszkola były większe, jest ogromne. W przyszłym roku chcemy opracować projekty techniczne rozbudowy przedszkoli. Uchwała jest wstępem do całej procedury związanej z utworzeniem każdego z przedszkoli.

Małgorzata Kowalczyk Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu wyjaśniła, że po podjęciu uchwały o zamiarze przekształcenia zostanie ona skierowana do związków zawodowych i Kuratorium Oświaty w celu uzyskania opinii. Do końca lutego informacja o zmianie zostanie przekazana rodzicom wszystkich dzieci, które uczęszczają do przedszkola. Dopiero po dopełnieniu tych formalności będzie można podjąć uchwałę o przekształceniu przedszkola.

Burmistrz Jerzy Rębek wyjaśnił dalej, że każde przedszkole będzie stanowiło odrębną całość, w każdym przedszkolu będzie ogłoszony konkurs na kierownika placówki. Pracownicy mogą czuć się bezpieczni, nie będzie żadnej redukcji etatów, a dzieci nie odczują żadnych zmian, ponieważ pozostaną w dawnych placówkach i z tą samą, kadrą profesjonalistów bardzo oddanych dzieciom. - Czy będą zwiększone koszty? Oczywiście, trzeba się z tym liczyć, choć trudno to teraz przesądzać. Każdy będzie miał prawo przystąpić do konkursu, jeżeli dojdzie jakaś osoba z zewnątrz, to wiadomo, że koszt się zwiększy.

Włodarz miasta dodał, że ze względu na duże zapotrzebowanie na miejsca w przedszkolach, rozbudowa miejskich przedszkoli musi nastąpić w 2019-2020 roku. - Nie zamierzamy przy tym rywalizować z przedszkolami niepublicznymi. Są one bardzo ważne dla zapewnienia miejsca w przedszkolu dla dzieci.

Za podjęciem uchwały głosowali jednogłośnie wszyscy obecni na sesji radni.