Przetarg na odbiór odpadów komunalnych na rok 2018 został unieważniony z powodu zbyt wysokiej ceny zaproponowanej przez oferenta, który złożył najkorzystniejszą ofertę do przetargu.

Miasto ustaliło ilość odpadów komunalnych do odbioru w 2018 roku na 5 805,67 Mg, a wartość zamówienia na 1 176 852,56 zł. W związku z tym na jego realizację przeznaczono kwotę 1 271 000,77 zł.

Na przetarg wpłynęła jedna oferta, którą złożyło Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim. Biorąc pod uwagę cenę za 1 Mg zaoferowaną przez PUK oraz ilość odpadów, wartość zamówienia wyniosłaby 1 399 166,47 zł. To znacznie przekracza kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia, a zamawiający nie może jej zwiększyć.

W związku z tym postępowanie o udzielenie zamówienia pod nazwą "Odbieranie odpadów komunalnych pochodzących od właścicieli nieruchomości na terenie miasta Radzyń Podlaski" zostało unieważnione. Kolejne będzie ogłoszone bezzwłocznie.