11listopada2910 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 odbyła się uroczysta akademia z okazji 99. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się przemówieniem wicedyrektor szkoły Agnieszki Lipki, która powitała uczniów i nauczycieli oraz podkreśliła, iż 11 listopada jest bardzo ważną datą w historii Polski. Zachęciła również do wysłuchania i obejrzenia w skupieniu części artystycznej.

Akademia przedstawiona była przez uczniów klasy VII c pod kierunkiem Mirosławy Pałasz oraz chóru szkolnego, którego opiekunem jest Barbara Ejsmont. Motywem przewodnim części artystycznej był biały orzeł. Uczniowie zaprezentowali się na wysokim poziomie. Publiczność miała okazję posłuchać przepięknych recytacji utworów literackich. Na scenie wystąpili również uzdolnieni muzycy. Widownia w skupieniu podziwiała występ swoich kolegów i koleżanek.

Na zakończenie akademii wicedyrektor podziękowała uczniom i nauczycielom za przygotowanie części artystycznej. Następnie podsumowano konkurs wewnątrzszkolny i wręczono nagrody laureatom.

Ewa Wysokińska