P1011385W Radzyniu, jako jednym z nielicznych miast województwa lubelskiego, wieczorem 10 listopada odbyło się spotkanie "Ognie Niepodległości", które miało na celu uczczenie 99. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę przez rozpalenie ognisk nad przepływającymi rzekami, jeziorami, stawami czy innymi zbiornikami wodnymi.

Inicjatorem projektu jest Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej na terenie województwa lubelskiego, Komenda Okręgu (Hufca) ZHR w Lublinie. Patronat honorowy nad projektem sprawuje Wojewoda Lubelski prof. dr Przemysław Czarnek, przewodniczący Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości w woj. lubelskim.

- Jest nam niezmierni miło, że organizatorzy projektu wybrali Miasto Radzyń Podlaski jako jeden z nielicznych samorządów woj. lubelskiego, w którym w dniu dzisiejszym mają miejsce "Ognie Niepodległości". Za roku, w 100 rocznicę odzyskania niepodległości, ogniska zapłoną już w każdej gminie. Czujemy się wyróżnieni tym faktem – podkreślił prowadzący uroczystość radny Robert Mazurek.

W uroczystości wzięli udział burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, Przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski, harcerze z I Szczepu Harcerskiego Infinity im. Mieczysława Stagrowskiego z komendantką Anną Zabielską oraz harcerze z XIX Drużyny Harcerskiej "Buki" z Nowego Tomyśla – miasta partnerskiego Radzynia.

Spotkanie odbyło się na Grobli Paradnej, tuż za mostem łączącym dwa brzegi Białki, rozpoczęło się od rozpalenia ogniska przez harcerzy. Następnie odśpiewano Hymn Narodowy, po czym głos zabrał Jacek Woźniak nauczyciel historii w I LO, który przypomniał okoliczności odzyskania przez Polskę niepodległości oraz znaczenie tego faktu. - Polska , która zniknęła z mapy Europy w 1795 roku na skutek trzeciego rozbioru dokonanego przez państwa ościenne: Rosję, Austrię i Prusy, stała się wolnym krajem. Wywalczyła niepodległość, ponieważ kolejne pokolenia Polaków nieustannie podejmowały o nią walkę. Już nie zaborcy, ale Naród polski mógł decydować o własnym losie i przyszłości kolejnych pokoleń, które niejednokrotnie zmuszone były do walki o zachowanie niepodległej Ojczyzny – mówił Jacek Woźniak.

Burmistrz Jerzy Rębek odczytał Odezwę Komitetu Honorowego Obchodów Narodowego Święta Niepodległości. - Zwracam się do wszystkich mieszkańców województwa lubelskiego ze słowami radości i dumy, jakie wiążą się z dniem 11 listopada – Narodowym Świętem Niepodległości – napisał Przewodniczący Komitetu Przemysław Czarnek. Wojewoda Lubelski w Odezwie przypomniał historię walki Polaków o niepodległość od końca XVIII po wiek XX, a także głównych jej bohaterów – zarówno wojskowych, jak i polityków, reformatorów gospodarczych, twórców kultury oraz zachęcał do godnego uczczenia Święta Niepodległości przez wywieszenie flag narodowych i udział w uroczystościach. - W ten dzień ważnej rocznicy stwórzmy przestrzeń jedności i wspólnoty, w trosce o dobro Rzeczypospolitej.

Na zakończenie harcerze zaśpiewali kilka piosenek o charakterze patriotycznym. Całość zakończyła się również po harcersku "iskierką przyjaźni", którą uczestnicy przekazali sobie po utworzeniu przyjacielskiego kręgu.