urzad skarbowyOd 1 stycznia 2018 roku wszyscy przedsiębiorcy prowadzący księgi elektronicznie  będą mieli obowiązek wdrożenia w swojej księgowości Jednolitego Pliku Kontrolnego. Poniżej niezbędne informacje  na ten temat.

Co to jest plik JPK?

Od ubiegłego roku funkcjonują rozwiązania prawne pozwalające administracji skarbowej na dostęp do ksiąg podatkowych przedsiębiorców w wersji elektronicznej. Część danych z ksiąg może być przekazywana fakultatywnie (na żądanie służb skarbowych), a część obligatoryjnie - w wyznaczonych terminach musi być przekazywana w odpowiednim formacie do administracji skarbowej. Ten odpowiedni format to właśnie Jednolity Plik Kontrolny, w skrócie plik JPK. W roku 2017 nie wszystkie podmioty zostały jeszcze objęte tym obowiązkiem, gdyż dla zapewnienia płynnego wprowadzania tego systemu ustawodawca rozpoczął proces od podmiotów największych (nie wchodząc w zawiłości definicyjne – decydowały wielkość obrotu i poziom zatrudnienia). Ale okres ten już powoli się kończy, bowiem od 1 stycznia 2018 obowiązek wdrożenia plików JPK w swojej księgowości będą mieli wszyscy przedsiębiorcy prowadzący księgi elektronicznie.

Korzyści dla podatników

Obecnie prawo pozwala żądać organom podatkowym dokumentacji rachunkowej w wersji elektronicznej. Podstawowym celem Jednolitego Pliku Kontrolnego jest usunięcie bariery technicznej w przekazywaniu danych w takiej formie. Czynność pobrania ksiąg w wersji elektronicznej była czasem kłopotliwa technicznie, wymagała interwencji służby informatycznej. Efektem tego będzie skrócenie czasu kontroli i zmniejszenie jej uciążliwości dla przedsiębiorcy.

W wielu przypadkach przekazanie pliku będzie odbywało się wyłącznie w ramach czynności sprawdzających, po których kontrola u podatnika w ogóle nie będzie konieczna.

Podatnicy zyskają także nowy mechanizm kontroli wewnętrznej, który pozwoli monitorować pracę służb księgowych.

Dodatkowym efektem wprowadzonego rozwiązania może być wykorzystanie struktury zestawienia faktur jako narzędzia w komunikacji między podatnikami. Możliwe stanie się przekazywanie zestawień faktur w formacie XML, których księgowanie będzie mogło być zautomatyzowane.

Korzyści dla wszystkich

Krajowa Administracja Skarbowa nie działa dla korzyści „dla siebie” tylko w interesie społeczeństwa. Głównym celem wprowadzenia plików JPK jest przede wszystkim uszczelnienie systemu podatkowego, aby jak najmniej pieniędzy „wyciekało” z systemu w wyniku oszustw podatkowych, zamiast trafiać do budżetu państwa i budżetu samorządów. Jak tego można dokonać? Organy podatkowe już w tej chwili prowadzą działania na podstawie plików JPK składanych przez „duże” podmioty. A dzieje się to poprzez:

1. Weryfikację danych, czy to, co jest pokazane w księgach podatkowych podatnika znalazło się w złożonej przez niego deklaracji (zgodność ksiąg z deklaracjami);

2. Weryfikację kontrahentów podatnika – uniemożliwienie rozliczania faktur wystawionych przez podmioty nieistniejące, nierozliczające się czy niezarejestrowane dla celów VAT. Koniec z kupowaniem pustych faktur kosztowych od nieistniejących „słupów”;

3. Weryfikację wykazanych transakcji wewnątrzwspólnotowych;

4. Szybszą możliwość badania łańcuchów powiązań między oszukańczymi podmiotami, biorącymi udział w tzw. „karuzelach podatkowych” tzn. przestępstwach skarbowych w zakresie VAT;

5. Skuteczniejsze dochodzenie wierzytelności podatkowych poprzez ustalanie kontrahentów dłużników w celu zajęcia wierzytelności przez organ egzekucyjny;

6. Zmniejszenie kosztów prowadzenia czynności administracyjnych, poprzez scentralizowanie analiz podatkowych, prowadzonych na podstawie plików JPK.

Dotychczasowe wyniki tych działań w skali kraju są bardzo obiecujące – pozwoliły już po kilku miesiącach działania systemu „obronić” kilkanaście miliardów złotych przed wyprowadzeniem z systemu podatkowego. Warto? Warto!

Jak podatnik powinien przygotować się do zmian

Po pierwsze - należy przyjąć założenie, że wdrażane rozwiązanie nie jest skierowane przeciwko uczciwym podatnikom. Kto prowadzi księgi rzetelnie, nie korzysta z pustych faktur dla zawyżania kasztów, terminowo płaci podatki (również zaliczki na podatki dochodowe w trakcie roku), nie bierze udziału w oszukańczych podatkowo transakcjach – ten nie ma powodów do obaw. Administracja podatkowa przed podjęciem działań kontrolnych dokonuje szczegółowej analizy danych wykazywanych przez podatnika. Często wątpliwości udaje się rozstrzygnąć „zza biurka”, po prostym kontakcie telefonicznym czy mailowym z podatnikiem. Martwić powinni się ci, którzy są nierzetelni lub nie płacą z premedytacją podatków. Plik JPK będzie zmartwieniem właśnie dla podmiotów nieuczciwych.

Po drugie - nie należy pozostawić tego tematu na ostatnią chwilę Większość podmiotów prowadzi księgi przy użyciu specjalistycznego oprogramowania komputerowego. Wymagać ono będzie aktualizacji - przystosowania do funkcjonalności plików JPK. Jeżeli prowadzenie ksiąg zostało zlecone biuru rachunkowemu, to najprawdopodobniej podatnik korzystający z usług biura w ogóle nie odczuje tych zmian, gdyż doradcy podatkowi, posiadający specjalistyczne oprogramowanie, we własnym zakresie zadbają o jego aktualizację. Podatnicy prowadząc księgi samodzielnie przy użyciu komputera będą musieli zadbać o wdrożenie aktualizacji przed 1 stycznia 2018r. Niezbędny jest zatem kontakt z dostawcą oprogramowania.

Obsługa zgłoszeń dotyczących JPK

Wszystkie problemy i pytania w zakresie obsługi Jednolitego Pliku Kontrolnego należy kierować na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. To centralny adres pomocowy. Można również korzystać z pomocy Krajowej Informacji Skarbowej pod numerami telefonów 801 055 055 lub 22 330 03 30.

Urząd Skarbowy w Radzyniu Podlaskim będzie oczywiście również reagował na sygnały od przedsiębiorców, co do funkcjonowania systemu plików JPK. Będzie również aktywnie uczestniczył w wyjaśnianiu niezgodności, różnic lub błędów, które zostaną zdiagnozowane w drodze analizy plików JPK. Tego rodzaju działania są już prowadzone. Urzędnicy będą pomagali rozwiązywać problemy, z jakimi ewentualnie spotykać się będą nasi podatnicy.