IMG 9779Ważny moment w swoim życiu przeżyły dzieci z klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim, bowiem w piątek 27 października, złożyły uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły.

Dzieci podczas specjalnie przygotowanej na ten dzień akademii, wykazały się przed rodzicami, wychowawcami, nauczycielami oraz dyrekcją ogromnym potencjałem, który jak zaznaczyła podczas swojego wystąpienia dyrektor Danuta Bukryj - Pałka, będzie systematycznie rozwijany i za kilka lat przyniesie ogromny rezultat.

Na ślubowaniu obecny był także burmistrz Jerzy Rębek, który podczas swojego przemówienia, nie szczędził ciepłych słów w kierunku dzieci. - To dzisiejsze wydarzenie, jest czymś na pewno wyjątkowym dla Was i waszych rodziców. Życzę, aby ten czas, który spędzicie w szkole, był czasem pełnym nowych przyjaźni ale też aby wiedza, którą będziecie tutaj zdobywać, dała Wam szanse na wymarzoną przyszłość. Rodzicom zaś, aby codziennie mieli powody do dumy ze swoich pociech.

Po przemówieniach, dyrektor placówki dokonała uroczystego aktu pasowania nowo przyjętych adeptów zaś panie wychowawczynie rozdały legitymacje szkolne, pamiątkowy dyplom, drobne upominki od rodziców a całość zakończyła wspólna klasowa fotografia oraz skromny poczęstunek.