DSC 0004Tradycyjnym "Gaudeamus" w wykonaniu Zespołu Wokalnego "Wrzos" zainaugurowany został kolejny rok działalności radzyńskiej Filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W zastępstwie rektora Dariusza Gałana uroczystość poprowadziła przewodnicząca Rady Samorządu Słuchaczy Maria Oworuszko.

- Seniorzy stowarzyszeni w UTW nie skończyli swej aktywności po zakończeniu pracy zawodowej. Emerytura przestała być momentem krytycznym w naszym życiu. Jest okresem, w którym możemy w sposób dowolny i swobodny planować formy spędzania czasu wolnego. To okres, kiedy możemy realizować swoje niespełnione marzenia i potrzeby – mówiła wicerektor radzyńskiej Filii UTW. - Mimo wielkich i szybkich zmian kulturowych, technicznych i cywilizacyjnych seniorzy nie czują się zagubieni w nowej rzeczywistości, coraz śmielej stawiają czoła nowym wyzwaniom … nie chcą biernie odpoczywać na emeryturze, chcą nadawać nowy sens i wartości temu okresowi życia.

Przypomniała, że powołanie rady senioralnej przy starostwie oraz miejskiego Senioralnego Zespołu Inicjatywno-Doradczego dadzą możliwość wykorzystania doświadczeń ludzi, którzy wiele zrobili dla Radzynia.  Maria Oworuszko przypomniała, że w ramach integracji międzypokoleniowej UTW współpracuje z radzyńskimi szkołami, spotyka się ze zrozumieniem władz samorządowych, otrzymując dofinansowanie działalności z Urzędu Miasta i Starostwa oraz GFN.

Gratulacje i życzenia z okazji inauguracji roku akademickiego złożyli słuchaczom radzyńskiego UTW starosta Lucjan Kotwica oraz wiceburmistrz Tomasz Stephan.

Wykład inauguracyjny „Tadeusz Kościuszko jako wojskowy i polityk, bohater dwóch, a nawet więcej narodów” wygłosił Tadeusz Pietras. Prelegent podkreślił, że w 2017 roku przypada 200. rocznica śmierci Tadeusza Kościuszki, jej obchody znalazły się na liście rocznic pod patronatem UNESCO, w Polsce uchwałą Sejmu 2017 rok jest świętowany jako Rok Tadeusza Kościuszki.

- Przywódca narodowego powstania, które przeszło do historii pod nazwą Insurekcja Kościuszkowska, polski i amerykański generał, niezłomny bojownik w walkach o niepodległość, zajmuje szczególne miejsce w panteonie narodowych bohaterów, jest symbolem wolności i wzorem patrioty nie tylko dla obywateli Rzeczypospolitej, uosabiał najlepsze wartości: tolerancję i wolność – podkreślił Tadeusz Pietra.

Po części oficjalnej zaprezentowany został program artystyczny. Grupa młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego wystąpiła we wzruszającym montażu słowno-muzycznym, przygotowanym pod kierunkiem Ewy Gawlik, a na zakończenie Zespół Wokalny „Wrzos” zaśpiewał kilka piosenek z nowego repertuaru.

Jak przypomina rektor radzyńskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku Dariusz Gałan, podstawowym celem UTW jest „organizowanie edukacji i samoedukacji ustawicznej seniorów oraz aktywnego uczestnictwa w kulturze osób starszych. Radzyńscy słuchacze realizują ten cel poprzez uczestnictwo w wykładach i prezentacjach, organizują i odbywają wycieczki edukacyjne do miejscowości związanych z kulturą narodową". W tym roku oprócz inauguracyjnego, zapowiedziano wygłoszenie 19 wykładów.