P1010770W 33. rocznicę męczeńskiej śmierci bł. ks. Jerzego Popiełuszki i w 3. rocznicę poświęcenia pomnika patrona "Solidarności" w kościele pw. Świętej Trójcy 19. października odprawiona została Msza św. w intencji Ojczyzny.

- Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna... Trzeba wreszcie zasiąść do stołu i w szczerym dialogu, mając na uwadze dobro Ojczyzny, szukać właściwego rozwiązania wszystkich problemów – cytował w homilii słowa św. Jana Pawła II i bł. ks. Jerzego Popiełuszki ks. kan. Andrzej Kieliszek.

Na uroczystość przybyli przedstawiciele różnych szczebli władzy. Obecni byli m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, burmistrz Radzynia Jerzy Rębek, przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski, wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek, przewodnicząca Rady Gminy Anna Grochoła, przewodniczący Oddziału Radzyń Podlaski NSZZ „Solidarność” Jerzy Bednarczyk, prezes RaSiL Józef Korulczyk.

Mszę św. sprawowali proboszczowie trzech radzyńskich parafii: ks. prał. Roman Wiszniewski, ks. kan. Andrzej Kieliszek i ks. kan. Henryk Och oraz ks. Wojciech Stefaniuk.

W homilii ks. kan. Andrzej Kieliszek przytoczył słowa św. Jana Pawła II skierowane do parlamentarzystów w 11 czerwca 1999 r.: - Składam dzięki Panu historii za obecny kształt polskich przemian, za świadectwo godności i duchowej niezłomności tych wszystkich, których w tamtych trudnych dniach jednoczyła ta sama troska o prawa człowieka, ta sama świadomość, iż można życie w naszej Ojczyźnie uczynić lepszym, bardziej ludzkim".

- Wśród ludzi, którzy zaangażowali się w przemiany i ofiarowali Ojczyźnie najwięcej, bo życie trzeba wymienić patrona dnia dzisiejszego – błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszkę – zaznaczył kaznodzieja. Nawiązał następnie do słów Jezusa przytoczonych z Ewangelii św. Łukasza podczas Liturgii Słowa, a skierowanych do ówczesnej elity narodu izraelskiego wybranego – faryzeuszów i uczonych w prawie: "Biada wam, budujecie grobowce prorokom, a przecież ojcowie wasi pozabijali ich". - Nie wystarczy budować grobowce i pomniki wybitnym ludziom. To za mało. Trzeba wsłuchać się w ich głos, ich przesłanie, czerpać przykład z ich życia – podkreślił ks. Andrzej Kieliszek.

Przypomniał słowa abp Angelo Amato z beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki: "Co było powodem tak wielkiej zbrodni? Czy ks. Jerzy był może przestępcą, mordercą, a może terrorystą? Nic z tych rzeczy. Ks. Popiełuszko był po prostu wiernym katolickim kapłanem, który bronił swojej godności jako sługi Chrystusa i Kościoła oraz wolności tych, którzy, podobnie jak on, byli ciemiężeni i upokorzeni. Za pomocą jedynie duchowych środków, takich jak prawda, sprawiedliwość oraz miłość, domagał się wolności sumienia obywatela i kapłana. Lecz zgubna ideologia nie znosiła światła prawdy i sprawiedliwości. Dlatego ten bezbronny kapłan był śledzony, prześladowany, aresztowany, torturowany a ostatecznie brutalnie związany i, choć jeszcze żył, został wrzucony do wody. Jego oprawcy, którzy nie mieli najmniejszego szacunku dla życia, z pogardą odnosili się nawet do śmierci. Porzucili go, jak niektórzy porzucają martwe zwierzę. Jego ciało zostało odnalezione dopiero po dziesięciu dniach".

- Taką cenę zapłacił ks. Jerzy za wierność wartościom prawdzie, sprawiedliwości. Dziś chcemy na nowo odczytywać to, co do nas mówił - skomentował kaznodzieja i przytoczył fragmenty ostatniej homilii wygłoszonej w parafii Braci Męczenników w Bydgoszczy: - "Nadzieje sierpnia 1980 roku żyją, a my mamy moralny obowiązek pielęgnować je w sobie... mamy wyzbyć się lęku , który paraliżuje ludzki umysł i ludzkie serce... bać się trzeba tylko zdrady Chrystusa za parę srebrników jałowego spokoju. Mamy obowiązek domagać się, by nadzieje narodu zaczęły się wreszcie realizować, trzeba to czynić z odwagą i rozwagą. Trzeba wreszcie zasiąść do stołu i w szczerym dialogu, mając na uwadze dobro Ojczyzny, szukać właściwego rozwiązania wszystkich problemów". Ile tych słów bł. ks. Jerzego jest aktualnych – do realizacji na różnych szczeblach naszego życia – politycznego, społecznego.

Jako puentę rozważań w rocznicę męczeńskiej śmierci ks. Jerzego Popiełuszki Ks. Andrzej Kieliszek przytoczył słowa św. Jana Pawła II z listu do Polaków w 25 rocznicę I pielgrzymki do Ojczyzny: "Potrzeba nieustannej odnowy umysłów i serc, aby przepełniała je miłość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacunek dla innych i troska o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna Ojczyzna.

Po Mszy św. uczestnicy liturgii udali się pod pomnik bł. ks. Jerzego Popiełuszki, by złożyć wieńce i wiązanki kwiatów.