DSC 0011W ramach wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej uroczystości dla powiatów: Biała Podlaska, Parczew i Radzyń odbyły się w Radzyniu Podlaskim 17 października. Nauczyciele świętowali w odnowionej hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2. - Środowisku oświatowemu Radzynia Podlaskiego dzisiaj z wielką satysfakcją trzeba przyznać ocenę celującą - oceniła uroczystość Lubelska Kurator Oświaty Teresa Misiuk.

Uroczystość zorganizowała Delegatura Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej we współpracy ze Szkołą Podstawową nr 2 i Gimnazjum nr 2 oraz Miastem Radzyń Podlaski. Honory gospodarzy pełniły: Teresa Misiuk - Lubelska Kurator Oświaty oraz Małgorzata Kiec - Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Białej Podlaskiej.

Na uroczystość stawili się nauczyciele, którym przyznano: Krzyże Zasługi, Medale za Długoletnią Służbę, Medale Komisji Edukacji Narodowej, Ministra Edukacji Narodowej i Lubelskiego Kuratora Oświaty. W święcie wzięli udział przedstawiciele władz państwowych, samorządów, duchowieństwa, nauczycielskich zawiązków zawodowych, służb mundurowych, przedsiębiorstw, instytucji współpracujących ze szkołami na różnych płaszczyznach.

Zebranych przywitała kurator Teresa Misiuk. - Święto Komisji Edukacji Narodowej to jeden dzień w roku, kiedy możemy oddać należyty szacunek nauczycielom i pracownikom oświaty. Oświata to dziedzina życia społecznego niezwykle ważna, bo ma na względzie rozwój życia każdego człowieka, społeczeństw i narodów – mówiła Kurator, która przekazała też bardzo dobre informacje o osiągnięciach nauczycieli województwa lubelskiego: – Na uroczystości w Warszawie troje nauczycieli z województwa lubelskiego otrzymało honorowy tytuł profesora oświaty. Minister Anna Zalewska uhonorowała swoją nagrodą 32 nauczycieli z naszego województwa. Wzrosła wysokość nagrody Kuratora Oświaty – wyliczała Teresa Misiuk.

Wicewojewoda Robert Gmitruczuk gratulował wszystkim, którzy „za pracę, poświęcenie i pasję” zostali nagrodzeni odznaczeniami państwowymi, prezydenckimi, resortowymi, złożył życzenia satysfakcji z pracy: - Największym darem, podziękowaniem dla tego, kto kształtuje umysł i ducha podopiecznego jest to, że jako osoba dorosła za kilkanaście lat powie „Dziękuję za trud, poświęcenie, serce...”

List senatora Grzegorza Biereckiego i posła Janusza Szewczaka odczytał reprezentujący parlamentarzystów Kamil Paszkowski.

Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek dziękował władzom oświatowym za wybranie Radzynia na miejsce podniosłej uroczystości. Zwrócił się też do nauczycieli: - Pragniemy wszystkim nauczycielom, pedagogom i pracownikom oświaty podziękować za codzienną, mozolną pracę znad kształtowaniem umysłów i charakterów dzieci i młodzieży. Od młodego pokolenia będą zależały losy ojczyzny. Państwo ten skarb macie w swoich rękach i trudzicie się, by przygotować ich jak najlepiej do odpowiedzialnej służby drugiemu człowiekowi i ojczyźnie - za to dziękujemy serdecznie.

- Jesteśmy mistrzami dla młodego pokolenia – podkreślała Ewa Tatarczak - przewodnicząca Związku Zawodowego ”Rada Poradnictwa”, która życzyła nauczycielom satysfakcji i szacunku za kwalifikacje i codzienny trud.

Kolejny punkt uroczystości to wręczenie odznaczeń wyróżniającym się nauczycielom. W gronie 141 odznaczonych i nagrodzonych było 9 nauczycieli z Radzynia. Srebrny Medal Zasługi za Długoletnią Służbę otrzymały Dorota Baran - ze Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Renata Wierzchowska z I LO, Brązowy Medal otrzymały nauczycielki I LO: Monika Nowicka, Monika Ostasiewicz oraz Anna Warwas, Medal KEN: Mariola Kubaczyńska wicedyrektor SP 2 i Izabela Świć z I LO. Nagrodą Kuratora Oświaty zostali wyróżnieni: Ewa Grodzka – dyrektor I LO i Wojciech Mackiewicz (ZSP).

Nagrodę Burmistrza Miasta Radzyń Podlaski otrzymali następujący nauczyciele: Jolanta Król - nauczyciel wychowania wczesnoszkolnego i kierownik w Przedszkolu Miejskim filia nr 1, Mirosława Pałasz - nauczyciel języka polskiego i historii w Szkole Podstawowej Nr 1, Marta Jaroszyńska - nauczyciel języka angielskiego w SP 1, Lidia Radlińska - nauczyciel języka polskiego w Szkole Podstawowej, Piotr Jarmosiewicz - nauczyciel matematyki i informatyki w SP 2, Krzysztof Grzeszyk - nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum Nr 2, Marzena Sawicka - nauczyciel biologii, geografii i wychowania do życia w rodzinie w Gimnazjum nr 2, Ewa Duszak - nauczyciel wychowania fizycznego w Gimnazjum Nr 1, Cezary Czarniak – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Bożena Marcinkowska – dyrektor Gimnazjum nr 2.

Święto stało się okazją do zaprezentowania osiągnięć radzyńskich uczniów. Gorącymi brawami obecni na uroczystości dziękowali za wspaniałe występy: 75-osobowego chóru Szkoły Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 kierowanego przez Dorotę Baran i Tomasza Dzidę, pokaz dziewcząt z Sekcji Gimnastyki Artystycznej kierowanej przez Natalię Pawluk, taniec z flagami zaprezentowanymi przez uczennice z Gimnazjum nr 2, a także mini koncert uczniów Państwowej Szkoły Muzycznej przygotowanych przez dyrektora Zbigniewa Czuryłę.