burmistrzSzanowni Państwo!

Nauczyciele, Wychowawcy, Pedagodzy, Pracownicy Oświaty!

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej pragnę złożyć Państwu wyrazy głębokiego uznania i wdzięczności za trud, jaki podejmujecie, by powierzone Wam dzieci i młodzież ukształtować na ludzi o światłych, otwartych umysłach, prawych charakterach i wrażliwych sercach.

Praca wykonywana przez Was dziś z wielkim poświęceniem i wielką odpowiedzialnością w dużej mierze zadecyduje o tym, jaka będzie przyszłość naszego miasta, regionu, naszego Państwa - naszej małej i wielkiej Ojczyzny.

My, mieszkańcy królewskiego miasta Radzynia, mamy szczególny powód do tego, by z dumą obchodzić Dzień Edukacji ustanowiony w rocznicę powołania Komisji Edukacji Narodowej. Filarami reformy oświaty podjętej dla ocalenia Ojczyzny w II połowie XVIII wieku byli przecież związani z Radzyniem Ignacy Potocki oraz Stanisław Kostka Potocki.

W rozpoczętym przed miesiącem roku szkolnym 2017/8 do szkół wchodzi oczekiwana przez większość Polaków reforma oświaty, której celem jest stworzenie szkoły nowoczesnej, a jednocześnie silnie zakorzenionej w naszej tradycji; w której każdy uczeń będzie miał przyjazne otoczenie i dobrą edukację.

Oby wspomniane radzyńskie dziedzictwo ośmielało Państwa do wytrwałości i ofiarności, umacniało w niestrudzonych wysiłkach, by powierzoną Państwu młodzież wychować na mądrych i uczciwych ludzi. Oby podtrzymywało w nas wiarę w skuteczność wysiłków wychowawczych i edukacyjnych!

Życzę, by ich owoce dawały Państwu wielką satysfakcję i radość; byście byli dumni ze swych wychowanków, a oni by mieli świadomość, jak wiele Wam zawdzięczają.

Dzisiejsza uroczystość niech będzie też okazją do wyrażenia słów wdzięczności za wkład Państwa Szkoły w życie intelektualne i kulturalne naszego miasta.

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski

Jerzy Rębek