IMG 1747Pod taką nazwą Miejska Biblioteka Publiczna im. Z. Przesmyckiego w Radzyniu Podlaskim, rozpoczyna cykl prezentujący ciekawe kierunki studiów, przedstawiający studenta lub absolwenta danego kierunku, jak również perspektywy czekające w przyszłości.

19 września 2017r. odbył się pierwszy wykład, dotyczący kierunku farmacja. Prelegentką była Angelika Oworuszko, studentka IV roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku. W spotkaniu uczestniczyły klasy o profilu biologiczno-chemicznym z I LO w Radzyniu Podlaskim.

Wykład został entuzjastycznie przyjęty wśród zaproszonej młodzieży, o czym świadczyły gromkie brawa.

Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu zapowiada kontynuację cyklu „Warto studiować” i jednocześnie zaprasza osoby studiujące jak i chcące studiować do korzystania ze zbioru naukowego biblioteki.