pytaniaNa sierpniowej sesji Rady Miasta Burmistrz Jerzy Rębek odpowiedział na szereg pytań, stawianych przez mieszkańców Radzynia za pośrednictwem mediów i radnych. Chodzi o takie problemy jak: zadaszenie trybun na stadionie miejskim, budowa chodnika przy Gimnazjum nr 2, oświetlenie ścieżki rowerowej, udostępnienie placów zabaw, koszty utrzymania Pałacu Potockich, losy działki przy Miejskiej Bibliotece Publicznej.

Zadaszenie trybun na stadionie

Na razie Miasta nie stać na budowę zadaszenia trybun na stadionie. Jeśli chodzi o rozwój kultury fizycznej, uwaga i finanse skierowane są na realizację takich inwestycji jak budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr i sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 przy ul. Chmielowskiego. - Jestem wdzięczny za to, że uzyskaliśmy dotację z Ministerstwa Sportu i Turystki na pierwszy cel i na razie bądźmy usatysfakcjonowani tą dotacją. Natomiast jeśli tylko czas pozwoli, a możliwości będą na pewno, bo Ministerstwo Sportu teoretycznie dysponuje takimi środkami, to jest możliwe na przyszłość, żeby pozyskać dotację również na zadaszenie trybun.

Stadion nie jest miejscem zapomnianym przez władze Radzynia. W najbliższych planach znalazła się budowa trybun dla gości. Pieniądze na ten cel wpisane zostały na lipcowej sesji Rady Miasta do tegorocznego budżetu. Inwestycja ma być zrealizowana w 2017 roku.

Sprawa chodnika przy Gimnazjum nr 2

Teren, na którym  miałby być utworzony chodnik od Gimnazjum nr 2 w kierunku mostu i ścieżki rowerowej, w 75% są własnością prywatną. - Sprawy własnościowe są tam tak bardzo zagmatwane, że nie sposób określić, kto jest właścicielem. Zastanawiamy się, jak ten problem rozwiązać – informuje burmistrz Jerzy Rębek. Wskazał na podobną sytuację, gdy powstał pomysł budowy przejścia ze ścieżki rowerowej do Manhattanu – Chcieliśmy to wykonać, ale okazało się, przejście znajduje na działce prywatnej.

Oświetlenie ścieżki rowerowej

Braki oświetleniowe w ścieżce rowerowej nie wynikają z uszkodzonych żarówek, ale spowodowane są zużyciem modułów przetwarzających energię słoneczną na elektryczną.

- Oświetlenie przy ścieżce rowerowej zostało technicznie rozwiązane w taki sposób, że te moduły szybko niszczeją. Teraz nie mamy podzespołów, bo bardzo trudno jest znaleźć takie moduły na rynku, praktycznie są one na rynku nieosiągalne – wyjaśniał na sierpniowej sesji Rady Miasta burmistrz Jerzy Rębek. Dodał, że rozważane było poprowadzenie kabla elektrycznego, ale koszt takiego przedsięwzięcia wyniósłby ok. 100 tys. zł. - To jest spory wydatek. Nie lekceważę tego problemu, zastanawiamy się, jak go rozwiązać – dodał włodarz miasta.

Ile kosztuje utrzymanie Pałacu Potockich?

Skrzydło zachodnie Pałacu Potockich prawie w całości zajmuje Państwowa Szkoła Muzyczna. Z tytułu najmu pomieszczeń Miasto uzyskuje co miesiąc kwotę 7 193, 29 zł, co daje roczny dochód ok. 86,3 tys. zł. Płatnikiem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego, który uiszcza kwoty solidnie i systematycznie.

Skrzydło wschodnie łącznie z pawilonem południowym wkrótce zajmie Archiwum Państwowe. Jest już decyzja o powrocie, choć jeszcze nie sformułowana na piśmie. - W tej chwili nie chcę dokładnie określać terminu, ale AP do pałacu wróci, płatnikiem będzie również Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego – informuje burmistrz Jerzy Rębek. - Jeśli te dwa skrzydła będą wydzierżawione przez MKiDN, to naprawdę bez problemu utrzymamy korpus główny. Pałac jest w stanie na siebie zarobić. To jest tylko kwestia czasu, gdyż wszystkie procedury czasu potrzebują.

- Od momentu przejęcia Pałacu na własność Miasta nie zmarnowaliśmy nawet jednego dnia. Nasz wysiłek od wielu miesięcy jest skoncentrowany na Pałacu i na kompleksie pałacowo-parkowym – dodał włodarz Radzynia. 31. sierpnia ponownie został złożony wniosek o środki pomocowe na rewitalizację parku.

Udostępnienie placów zabaw

- Chcemy udostępnić wszystkie place zabaw, by dzieci mogły z nich korzystać w wakacje, soboty i niedziele – mówił na sierpniowej sesji burmistrz Jerzy Rębek. Konieczne jest jednocześnie zapewnienie bezpieczeństwa korzystającym z nich dzieciom. To jest wielka odpowiedzialność, której nie mogą wziąć na siebie całodobowo dyrektorzy szkół. Podstawowym warunkiem jest zainstalowanie oświetlenia i monitoringu. Podczas korzystania z tych placów zabaw odpowiedzialność na siebie przyjmują rodzice i opiekunowie, ale by tego dowieść, a także ustrzec znajdujące się tam urządzenia przed dewastacją, potrzebny jest monitoring.

- Docelowo zgadzam się z postulatem udostępnienia placów zabaw, nie mogę jednak zadeklarować, że wykonam to natychmiast, bo potrzeba na ten cel zarezerwować środki w budżecie – dodał burmistrz.

Działka przy Bibliotece

Teren położony przy Miejskiej Bibliotece Publicznej przy ul. Armii Krajowej  nie jest przeznaczony na sprzedaż, gdyż jest zarezerwowany na zapewnienie zaplecza dla instytucji kultury i oświaty. W starym centrum miasta jest coraz mniej miejsca, dlatego nie wolno nam z tego rezygnować.