Od czasu do czasu w naszym mieście następuje głośne użycie syren alarmowych. Zapewne nieraz zastanawiają się Państwo nad przyczyną tego faktu. Może powoli się już i do tego przyzwyczajacie, uważając, że to jakaś obowiązująca norma. Ale rozlegający się dźwięk syren nie jest faktem przypadkowym.

Na terenie Radzynia Podlaskiego działa system wczesnego ostrzegania (SWO) oraz system wykrywania i alarmowania (SWA). SWO i SWA (oba te systemy są ze sobą integralnie związane) mają w swojej dyspozycji pięć scentralizowanych syren alarmowych zasilanych drogą radiową rozmieszczonych w nieprzypadkowo dobranych punktach miasta. System pozwala na użycie wszystkich syren jednocześnie, jak również na ich selektywny dobór w zależności od potrzeb. Nad sprawnością systemu czuwają przedstawiciele Wydziału Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Burmistrz Miasta poprzez właściwe stanowiska Urzędu Miasta ds. obrony cywilnej i zarządzania kryzysowego oraz spraw obronnych i BHP używa przedmiotowego systemu do realizacji przedsięwzięć ostrzegawczych, zlecanych przez wydziały oraz służby dyżurne Wojewody Lubelskiego.

Zgodnie z zarządzeniem Wojewody Lubelskiego zostały określone terminy, kiedy syreny są głośno używane. Głośne użycia mogą nastąpić w sytuacji zaistnienia realnego zagrożenia w mieście, w czasie prowadzenia ćwiczeń i treningów SWO i SWA oraz podczas okresowych prób, mających na celu sprawdzenie stanu technicznego syren wchodzących w skład przedmiotowego systemu. Zawsze przed głośnym użyciem syren w ramach ćwiczeń SWO i SWA lub prób sprawności technicznej systemu mieszkańcy są informowani o tym fakcie przez ogłoszenia wywieszane na słupach ogłoszeniowych oraz poprzez informację zamieszczaną na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

Tego typu użycia poznamy po tym, że sygnał emitowany przez syreny ma charakter dźwięku ciągłego i trwa jedną minutę. Z takimi sygnałami mamy do czynienia najczęściej w naszym mieście. Ale nie należy nigdy wykluczyć możliwości, że syreny mogą zwiastować faktyczny stan zagrożenia. Jeśli na terenie miasta miałoby miejsce realne zagrożenie, wówczas syreny będą emitowały sygnał modulowany trwający 3 minuty. W takim wypadku należy jak najszybciej udać się do domu lub jakiegoś obiektu publicznego (marketu, sklepu, instytucji użyteczności publicznej itp.) i tam oczekiwać na informacje dotyczące potencjalnego zagrożenia, które w szybkim tempie pojawią się w środkach masowego przekazu (nie należy w takich sytuacjach pozostawać na zewnątrz).

Informacje przekazane w mediach powiedzą nam zarówno o rodzaju zagrożenia, z jakim mamy w danej chwili do czynienia, jak również o właściwym sposobie postępowania i zachowania się w zaistniałej sytuacji. Należy się do nich bezwzględnie stosować.

W sytuacji, gdy zagrożenie minie, syreny odezwą się ponownie, tym razem sygnałem ciągłym trwającym 3 minuty.

Istnieje też możliwość głośnego użycia syren alarmowych dla uczczenia rocznic czy innych zdarzeń okolicznościowych. Aby takie użycie było możliwe i legalne, trzeba uzyskać na nie zgodę Wojewody Lubelskiego. O tego typu użyciach mieszkańcy miasta będą również informowani poprzez ogłoszenia na słupach ogłoszeniowych oraz poprzez stosowną informację zamieszczoną na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski.

System, który mamy na terenie miasta jest ciągle doskonalony. Dążymy do tego, by był sprawny i spełniał swoją rolę, tzn. by służył bezpieczeństwu naszych mieszkańców.