W gronie 481 firm z województwa lubelskiego, które znalazły się w gronie zdobywców statuetki Gepard Biznesu 2016 jest 6 radzyńskich firm, w tym dwa przedsiębiorstwa miejskie: PKS i PEC.

Celem Konkursu jest wspieranie rozwoju polskich firm i banków oraz ich promowanie. W konkursie wyróżniane są najdynamiczniej rozwijające się firmy oraz banki spółdzielcze. Przy ocenie firmy brany jest pod uwagę wzrost ich wartości rynkowej, liczony metodą  porównania do spółek giełdowych (metodę tę opracował Instytut Bankowości Spółdzielczej do uproszczonej wyceny  firm spoza giełdy). Dynamika wzrostu porównywana jest w okresie 2 lat.

Konkurs Gepardy Biznesu od 2006 r. prowadzi Instytutu Europejskiego Biznesu, utworzony 12 grudnia 2005 r., który dotychczas przeanalizował wyniki finansowe 80 tysięcy przedsiębiorstw i kilkuset banków działających w Polsce.

W ostatniej edycji konkursu zbadanych zostało 70 tysięcy polskich przedsiębiorstw. Wzięto pod uwagę ich wyniki na koniec marca 2015 i koniec marca 2016, które porównano z wycenami spółek akcyjnych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie oraz zmiany wartości rynkowej.

Radzyńskie firmy, które znalazły się na liście Gepardów Biznesu 2017 to:

1/ SA-BA Sp. z o.o. - miejsce 21.

2/ PKS S.A. - miejsce 230

3/ POLTOREX Sp. z o.o. – miejsce 254 (Bedlno Radzyńskie)

4/ PEC Sp. z o.o. - miejsce 272

5/ PPP BACUTIL Sp. z o.o. - miejsce 308

6/ PSS "Społem" – miejsce 367