DSC 0129Obchody Święta Narodowego 3 Maja w Radzyniu stały się okazją do podkreślenia roli związanych z Radzyniem Ignacego i Stanisława Kostki Potockich oraz radzyńskiego Pałacu w formowaniu zapisów Ustawy Rządowej oraz do apelu o jedność i współpracę w trosce o zachowanie dziedzictwa historycznego i kulturowego naszego miasta.

Obchody rozpoczęły się w historycznym kościele pw. Świętej Trójcy. Mszę św. pod przewodnictwem dziekana radzyńskiego, kustosza sanktuarium MBNP - ks. prał. Romana Wiszniewskiego współkoncelebrowali: proboszcz parafii pw. Świętej Trójcy ks. kan. Andrzej Kieliszek oraz proboszcz parafii pw. Św. Anny ks. kan. Henryk Och.

W uroczystości wzięli udział wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, przedstawiciele władz samorządowych miasta, gminy i powiatu: - Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, wiceburmistrz Tomasz Stephan, przewodniczący Rady Miasta Adam Adamski, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, wicewójt Ireneusz Bogusz, Przewodnicząca Rady Gminy Anna Grochoła, Starosta Powiatu Radzyńskiego starosta Lucjan Kotwica z wicestarostą Janem Gilem.

- Zgromadzeni w 226. rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 maja, w święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski chcemy dziękować dobremu Bogu za naszą ukochaną Ojczyznę. Dla nas, Polaków, ma to szczególne znaczenie: pamięć o ślubach Jana Kazimierza i uchwaleniu Konstytucji 3 maja to budowanie patriotycznej świadomości i tożsamości narodowej – podkreślił na wstępie Wójt Gminy Radzyń Wiesław Mazurek.

Homilię wygłosił ks. kan. Andrzej Kieliszek. Na wstępie przypomniał fakty związane z ustanowieniem święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski. - Życie duchowe naszej Ojczyzny ściśle wiązało się z kultem Bogarodzicy, co miało odbicie w pobożności, literaturze, sztuce – podkreślił kaznodzieja. Jako źródłem kultu Maryi wskazał Ewangelię i przytoczoną w Liturgii Słowa scenę, w której Jezus z krzyża wskazuje św. Janowi i w jego osobie każdemu z nas Maryję jako Matkę.

- Każdy ma prawo do Maryi – jej osoby, wstawiennictwa, opieki – wskazywał ks. Andrzej Kieliszek i dodał, że jest to opieka dotycząca nie tylko pojedynczych osób, ale Matka Boża jest także pośredniczką w nieszczęściach publicznych, szczególnie wobec narodów cierpiących i walczących o wiarę. Przykładem jest zwycięstwo nad Turkami pod Lepanto (1571 r.) czy w Polsce potop szwedzki (1655-56) i obrona Jasnej Góry, która odwróciła losy wojny. - Gdy Szwedzi zajęli niemal całe państwo, Maryja okazała swoją siłę, nie zawiodła tych, którzy w Niej pokładali nadzieję – mówił ks. Andrzej Kieliszek.

Następnie przeszedł do omówienia okoliczności uchwalenia Konstytucji 3 maja, podkreślając jedność między wymiarem religijnym i patriotycznym: - Ci, co skupiali się przy Konstytucji , troszczyli się o dobro Polski, kierowali się dwoma motywami: miłością do Boga i Polski.

Proboszcz historycznego kościoła pw. Świętej Trójcy zwrócił uwagę na szczególne zaangażowanie w tworzenie Ustawy Rządowej urodzonego w Radzyniu Ignacego Potockiego i jego brata Stanisława Kostki Potockiego, co daje podstawy do twierdzenia, że w radzyńskim pałacu były dyskutowane, może zapisywane niektóre zapisany Konstytucji 3 maja. Wspomniał też o badaniach archeologicznych krypt pod kościołem, które doprowadziły do wniosku, że jest tam m.in. pochowana niezwykle zasłużona dla Radzynia i Ziemi Radzyńskiej Konstancja Szczuka – żona

Stanisława Antoniego Szczuki (więcej szczegółów na ten temat w osobnym artykule).

-To jest bogactwo naszej przeszłości, to są skarby, które wymagają wydobywania, pokazywania. Możemy być dumni z naszej przeszłości, trzeba nam ją poznawać, iść wgłąb fundamentów Radzynia – wskazywał kaznodzieja, który podkreślił również konieczność troski o teraźniejszość i przyszłość naszego miasta, „żeby do tej budowy nasze pokolenie dołożyło kolejną warstwę, żeby każdy dołożył cegiełkę”. - Wymaga to wielkiego wysiłku, zjednoczenia sił, wyjścia ponad uprzedzenia, podziały, może pojednania się, zjednoczenia wokół szczytnych celów dla wspólnego dobra. Do tego jesteśmy wezwani, tego od nas Radzyń oczekuje. Abyśmy to dzieło mogli podjąć, modlimy się szczególnie w dniu dzisiejszym - za nasza Ojczyznę – Polskę i małą Ojczyznę, jaką jest Ziemia Radzyńska - przez przyczynę i pośrednictwo Matki Najświętszej, z głębokim przekonaniem, że jeśli za Jej pośrednictwem będziemy kierowali prośby, zostaniemy wysłuchani.

Na zakończenie Mszy św. głos zabrał ks. prał. Roman Wiszniewski, dziękując uczestnikom uroczystości za udział i zaangażowanie w jej organizację. „Racz wysłuchać wołanie narodu, którego imię Polska” – te słowa ukierunkowały nasze modlitwy. To wszystko, co dzieje się w świątyni, w czasie przemarszu, pod pomnikiem - to wołanie narodu, w które włącza się każde polskie serce – nie tylko na ziemi polskiej – podkreślił dziekan dekanatu radzyńskiego, który poinformował również o podniesieniu przez biskupa siedleckiego Kazimierza Gurdę do godności kanonika Kapituły Janowskiej proboszcza parafii pw. Św. Anny ks. Henryka Ocha.

Po Mszy św. uczestnicy obchodów przeszli ulicą Ostrowiecką na plac Ignacego Potockiego, gdzie pod pomnikiem Konstytucji 3 maja odbyła się dalsza część uroczystości. Poprowadził ją radny Rady Miasta Radzyń Podlaski Robert Mazurek. Po odśpiewaniu Hymnu Państwowego głos zabrał Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek (całość przemówienia publikujemy oddzielnie) oraz wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk.

- Jest to święto szczególne. Wielki Marszałek już w 1919 roku, kilkanaście tygodni po odzyskaniu niepodległości apelował o pamiętać o dorobku I Rzeczypospolitej, aby na arenie międzynarodowej dbać o niepodległość i aby w stosunkach wewnętrznych dbać o wolność i jedność narodu – mówił wicewojewoda. Podkreślił też, że obchody w Radzyniu Podlaskim mają wymiar szczególny. - Tu, w Pałacu Potockich dano Rzeczypospolitej nadzieję. Nadzieja to wartość bezcenna, a opiera się na idei i marzeniach Nieraz te marzenia upadają z wiarą, ufnością w przyszłość. Tak było rok po uchwaleniu Konstytucji, gdy zdrajcy w porozumieniu z carycą Rosji obalili Konstytucję, ale trwa pamięć o tym szczególnym osiągnięciu, symbolicznym pniu narodu, od którego odbijają młode pędy nowych wartości.

Po złożeniu wieńców i wiązanek kwiatów przed delegacje, co działo się już w strugach deszczu, za udział w uroczystości i jej organizację podziękował obecnym Starosta Radzyński Lucjan Kotwica. Z powodu fatalnej pogody nie odbył się koncert chóru Szkoły Podstawowej nr 2. Mamy nadzieje, że występu będzie można wysłuchać w innym terminie.