DSC 0194Obchody Jubileuszu 1050-lecia Chrztu Polski zwieńczyła w Niedzielę Palmową uroczystość poświęcenia Krzyża Jubileuszowego. Wydarzenie z bardzo licznym udziałem wiernych stało się okazją do wyrażenie wdzięczności Bogu za dar wiary przyjętej przez naszych przodków i przekazanej kolejnym pokoleniom oraz podsumowania historycznych wydarzeń, w których jako naród oraz społeczność Radzynia i Ziemi Radzyńskiej uczestniczyliśmy w 2016 roku.

Uroczystość rozpoczęła Msza św. sprawowana w Sanktuarium Matki Boskiej Nieustającej Pomocy. Celebrans – ks. Grzegorz Suwała w słowie wstępnym wskazał jej intencję: - Chcemy prosić o moc od Boga, byśmy zobowiązaniami chrztu umieli żyć na co dzień, dawać świadectwo tego, że jesteśmy dziećmi Bożymi, byśmy byli jego sługami i pięknie żyli.

Po zakończeniu Mszy św. z poświęceniem palm, rozpoczęła się tradycyjna Droga Krzyżowa. wiodąca spod kościoła ulicą ks. Kard. Stefana Wyszyńskiego do skweru 1050-lecia Chrztu Polski, znajdującego się u zbiegu ulic Wisznickiej, Stagrowskiego i Moniuszki. W nabożeństwie wzięło udział ponad tysiąc osób.

- Dzięki Ci składamy za sakrament chrztu świętego, w jakim zostaliśmy zanurzeni my sami jak i nasza Ojczyzna 1050 lat temu. Błagamy Cię najusilniej, abyś pomógł nam wypełniać zobowiązania wynikające z Chrztu świętego, abyśmy po zakończeniu ziemskiego pielgrzymowania mogli wejść do mieszkania w niebie i w zjednoczeniu ze świętymi wychwalali Ciebie – modlił się na zakończenie Drogi Krzyżowej prowadzący uroczystość ks. Grzegorz Suwała.

O znaczeniu krzyża w życiu człowieka i narodu mówił w "Wyznaniu Wiary" ks. kan. Andrzej Kieliszek. - Będziemy u stóp tego krzyża prosić, by Chrystus objął swymi ramionami wszystkich mieszkańców naszego Radzynia i okolic, aby nikt tutaj nie czuł się samotny, odrzucony, zapomniany. Odtąd będziemy przychodzić często pod ten nowy krzyż, by Chrystus z krzyża uczył nas miłości Ojca, miłości Kościoła świętego i miłości narodu polskiego – zakończył proboszcz parafii pw. Trójcy Świętej.

Następnie ks. Henryk Och odczytał Modlitwę Narodu Polskiego. - Przyrzekamy Ci, Panie, że stać wiernie będziemy przy Twoim Krzyżu. Ty zaś błogosław Narodowi naszemu, jego dobrym zamiarom, postanowieniom. Daj mu czystość zamierzeń, ufność głęboką i wielką wytrwałość w dobrym. Zlej obfite błogosławieństwa na całą polską ziemię.

Poświęcenia Jubileuszowego Krzyża dokonał dziekan dekanatu radzyńskiego ks. prałat Roman Wiszniewski.

Na zakończenie głos zabrał burmistrz Miasta Radzyń Podlaski Jerzy Rębek, który wspominał wydarzenia, jakie miały miejsce w Radzyniu w związku z obchodami Jubileuszowego Roku Chrztu Polski, Jubileuszowego Roku Miłosierdzia i światowych Dni Młodzieży. Wiele miejsca zajęły podziękowania wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i przebieg uroczystości.

Autorem projektu Krzyża Jubileuszowego jest mieszkający w Radzyniu artysta-plastyk Marek Leszczyński. Jak powstała koncepcja ? - Stojąc przed wyzwaniem projektu krzyża z okazji 1050-lecia Chrztu Polski przypomniałem sobie rowerowe wędrówki po okolicy w celu inwentaryzacji starych przydrożnych krzyży oraz rozmowy z ludźmi. Krzyże stawiane przez nich zawsze coś rozpoczynały, upamiętniały lub kończyły. Ładunek emocjonalny pozostał gdzieś we mnie i był pomocny w czasie późniejszej pracy– wspomina artysta. - Pomysł inkubował powoli. U źródeł znalazły się zabytki polskiej sztuki wczesnego średniowiecza, przetwarzane ku nowoczesności. Dziesiątki szkiców pozwalało wykluwać się pomysłowi, weryfikować go, opracowywać proporcje i kolorystykę. Dalej pracował już inżynier, wykonawca i wielu innych. Zakończeniem mego wkładu był druk ulotny przypominający o jubileuszu.