Zarząd Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Radzyniu Podlaskim otrzymał oficjalną informację z Urzędu Marszałkowskiego, uznającą zasadność protestu w sprawie zaniżenia punktacji wniosku o dofinansowanie modernizacji stacji uzdatniania oraz miejskiego wodociągu. Okazało się, że w UM nie doliczono się aż 6 punktów! To oznacza, że suma rzeczywiście uzyskanych punktów za projekt PUK-u (63) pozwoli Przedsiębiorstwu uzyskać dotację w wysokości ponad 3,5 mln zł.

- Obecnie czekamy na oficjalne pismo o przyznaniu środków i wezwanie do podpisania umowy – mówi, nie kryjąc satysfakcji prezes PUK Sławomir Sałata. Zaraz po podpisaniu umowy zostaną uruchomione pieniądze, które pozwolą na zwrot kosztów kwalifikowanych za wodociągi na osiedlu Zgoda.

W grudniu 2015 roku PUK złożył do Urzędu Marszałkowskiego wniosek o dofinansowanie modernizacji SUW oraz części sieci miejskich wodociągów w ramach działania 6.4 „Gospodarka wodno-ściekowa” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Było o co walczyć, bo unijne wsparcie to 85% wartości projektu – czyli ponad 3,5 mln zł (całość inwestycji wyliczono na 4,3 mln zł). Z terenu województwa lubelskiego do oceny merytorycznej trafiło 66 wniosków, tylko 3 odpadły – w tym wniosek złożony przez radzyński PUK o dofinansowanie w wysokości ok. 3,5 mln zł. Powodem było przyznanie jedynie 57 punktów za trafność merytoryczną. Było to o 3 punkty za mało, aby wniosek mógł być zweryfikowany pozytywnie, ponieważ wymagane minimum wynosiło 60 punktów.

Zarząd PUK nie dał za wygraną - wniosek i jego ocenę dokładnie przeanalizował. Ta analiza wykazała, że w kilku elementach oceny nastąpiło zaniżenie punktacji. - Były więc podstawy do tego, by nie zgodzić się z decyzją ekspertów Marszałka Sławomira Sosnowskiego, a w następstwie - złożyć protest w Urzędzie Marszałkowskim – wyjaśnia prezes PUK Sławomir Sałata.

Główni specjaliści z Urzędu Marszałkowskiego, kontrolujący prawidłowość oceniania wniosków (były to inne osoby niż te, które wcześniej przyznawały punktację) po przeanalizowaniu wniosku i protestu, uznali za zasadne uwagi Zarządu PUK, dotyczące punktacji wniosku.

Tak więc będą pieniądze na modernizację stacji uzdatniania wody oraz modernizację części sieci wodociągów w Radzyniu.

Cztery pytania do prezesa Sławomira Sałaty

Czy uważa Pan, że odnieśliście sukces?

Naszym sukcesem jest ogrom pracy i zaangażowania w rozwój Przedsiębiorstwa i naszego miasta. A uznanie naszego protestu za zasadny bardzo nas cieszy.

Ale pierwsza decyzja Urzędu Marszałkowskiego była dla Państwa zaskoczeniem...

Tak, to prawda. Ten fakt ustawił nas sceptycznie do planowanych inwestycji, ale potrafimy mobilizować się w trudnych sytuacjach.

Czy zaistniała sytuacja spowodowała, że realizacja zaplanowanych inwestycji zostanie opóźniona?

Nie przeczę, że była mała nerwówka, ale inwestycji nie zaniechaliśmy. Czas oczekiwania na rozstrzygnięcie konkursu wykorzystaliśmy na przygotowanie się do realizacji tych ważnych dla naszego miasta przedsięwzięć. Działamy. Inwestycja wymiany wodociągu na osiedlu Zgoda należy do zadań związanych ze złożonym wnioskiem na dofinansowanie.

Nie mając pewności na przyznanie zewnętrznych środków finansowych, ryzykowaliście rozpoczęcie dużych nakładów finansowych?

Nie ryzykowaliśmy. Zaplanowane inwestycje dotyczące wniosku na dofinansowanie są inwestycjami koniecznymi dla właściwego funkcjonowania wodociągów w Radzyniu. Dofinansowanie pomoże nam w realizacji, ale i bez tego modernizację przeprowadzilibyśmy wcześniej czy później, bo to konieczność. Degradacja techniczna stacji uzdatniania wody jest tak duża, że wymaga szybkiej modernizacji, wodociągi to pasmo awarii, które generują coraz większe koszty. Jako nowy zarząd nie możemy tego tolerować. Awarie wpływają na kondycję naszego przedsiębiorstwa – chcemy to w krótkim czasie zakończyć.