zzok

Na nadzwyczajnym zebraniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego (30 stycznia) zdecydowana większość członków Związku zadecydowała o wprowadzeniu podwyżek za odpady komunalne od 1 stycznia. Przeciwni byli: burmistrz Radzynia Jerzy Rębek i wiceburmistrz Kocka Maciej Tracz.  Od głosu się wstrzymali: wójt Kąkolewicy Zbigniew Ładny oraz wójt gminy Ulan-Majorat Jarosław Koczkodaj. Pozostali obecni na spotkaniu zagłosowali za podwyżkami.

– Informacje zawarte w uzasadnieniu do podwyżek cen, przedstawionym przez prezesa Zarządu ZZOK Jerzego Kułaka, są bardzo ogólne, nie zawierają materiału jednoznacznie wskazującego na potrzebę wprowadzenia podwyżek – twierdzi burmistrz Jerzy Rębek.

Decyzją Zarządu Zakładu Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach od 1 stycznia 2017 r. miały obowiązywać nowe, wyższe stawki za odpady komunalne. O ok. 20% wyższe ceny za przyjęcie i zagospodarowanie odpadów komunalnych wprowadził Zarząd ZZOK uchwałą Nr 18/2016 z dnia 24 listopada 2016 r. Uzasadniał to koniecznością zwiększenia bieżących przychodów w związku z planowaną rozbudową Zakładu.

Na walnym zebraniu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego (właściciela ZZOK), które odbyło się 12 grudnia 2016 r., burmistrz Radzynia Jerzy Rębek – przewodniczący Zgromadzenia Związku poddał w wątpliwość decyzję o znacznej podwyżce, która zwiększałaby dochód ZZOK o ok. 1,5 mln zł. Uznał taką podwyżkę, jak i termin jej wprowadzenia, za nieuzasadnione. - Czy nie należałoby tej kwestii rozważyć ponownie po przetargu i urealnieniu kosztów rozbudowy? - pytał. - Wówczas przeniesiemy to na stawki cen za odpady komunalne – dodał.

W wyniku jego interwencji głosami zdecydowanej większości wójtów (10 "za" oraz 5 "wstrzymujących się"), wzrost cen za odpady został wstrzymany.

Z jego stanowiskiem zgodził się wówczas przewodniczący Rady Nadzorczej ZZOK w Adamkach Ryszard Zbirski oraz przewodniczący Zarządu ZKGPR – wójt Gminy Wohyń Stanisław Jóźwik.

-Chciałbym wyjaśnić, że właścicielem ZZOK są gminy – Związek Komunalny Gmin Powiatu Radzyńskiego i to właściciel podejmuje odpowiednie decyzje. A decyzją większości wójtów gmin podwyżka została wstrzymana – podkreślał wówczas Jerzy Rębek.

Wydawało się, że wstrzymanie podwyżek będzie trwało do chwili uruchomienia kolejnego etapu rozbudowy ZZOK w Adamkach.

Jednak na tym się sprawa nie zakończyła.

3 stycznia br. Zarząd Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego zebrał się na posiedzeniu i zaproponował cofnięcie uchwały podjętej przez siebie 12 grudnia i utrzymanie w mocy podwyżek cen za odpady komunalne z dn. 1 stycznia br.

W związku z tym 30 stycznia na wniosek Zarządu Związku Komunalnego Gmin Powiatu Radzyńskiego odbyło się nadzwyczajne zebranie, na którym większość członków Związku odrzuciła wcześniej przyjętą uchwałę o wstrzymaniu podwyżki. 10 członków ZKGPR głosowało za wprowadzeniem podwyżek od 1 stycznia, dwóch wstrzymało się od głosu, przeciwni podwyżkom od 1 stycznia byli burmistrz Radzynia Jerzy Rębek oraz wiceburmistrz Kocka Maciej Tracz. – Informacje zawarte w uzasadnieniu do podwyżek cen, przedstawionym przez Jerzego Kułaka, są bardzo ogólne, nie zawierają materiału jednoznacznie wskazującego na potrzebę wprowadzenia podwyżek. Nic z nich nie wnika, brak tam konkretów – twierdzi burmistrz Jerzy Rębek. - Gdyby były tam konkretne dane uzasadniające potrzebę podwyżek – głosowałbym za, ale z materiału, który otrzymałem, to nie wynika – dodaje włodarz Radzynia, przewodniczący Zgromadzenia Związku.

Podobnego zdana był wiceburmistrz Kocka Maciej Tracz.

- Tak jest w demokracji, że zwycięża większość. Większość opowiedziała się za wprowadzeniem zwiększonych stawek cen opłat za odpady komunalne. W związku z tym prawdopodobnie Rada Miasta będzie musiała rozważyć podjęcie uchwały o podniesienie cen za odpady komunalne, ponieważ nie będziemy w stanie wygenerować własnych środków na pokrycie różnicy w tych opłatach – komentuje burmistrz Jerzy Rębek. - Decyzję odnośnie cen za odpady od mieszkańców będziemy musieli podjąć, gdy otrzymamy ostateczny kształt cennika za odpady dostarczane do ZZOK.