DSC 0141Pod koniec listopada br. w I Liceum Ogólnokształcącym w Radzyniu Podlaskim odbyło się spotkanie dyrektorów szkół oraz nauczycieli z powiatu radzyńskiego, bialskiego i parczewskiego z zastępcą kuratora oświaty Eugeniuszem Pelakiem w sprawie reformy oświaty. W spotkaniu wzięli udział także przedstawiciele władz samorządowych na czele z wicewojewodą lubelskim Robertem Gmitruczukiem.

- Przed nami zmiana bardzo znacząca, która będzie miała wpływ na pokolenia. Złośliwi mówią, że całe szczęście, że ta zmiana została przekazana w ręce samorządu, bo one sobie na pewno z tym poradzą. Oczywiście, jest wiele niepokoju i niepewności, w związku z tym, że trwają prace nad właściwie nowym prawem oświatowym. To nasze spotkanie jest elementem konsultacji społecznych w trakcie tworzenia tego prawa - mówił na wstępie współorganizator spotkania, starosta radzyński Lucjan Kotwica.
Głos następnie zabrał Eugeniusz Pelak, który przedstawił szczegółowo zebranym plan reformy.

- Drodzy Państwo, cały czas trwają prace i jeszcze nie wszystko jest do końca wiadome. Każda zmiana niesie ze sobą jakąś niepewność. Obecnie mówi się tylko o likwidacji gimnazjów, a tutaj trzeba zastanowić się i prześledzić cały proces kształcenia, podległego w tym momencie ministerstwu. Gdy rozmawiamy z nauczycielami szkół średnich słyszymy, że mają krótki okres na to, aby w sposób odpowiedni przygotować przyszłego absolwenta do dalszego kształcenia. Kiedyś było liceum 4-letnie. Teraz czas kształcenia w tejże szkole możemy śmiało powiedzieć, że nie odbywa się dłużej niż dwa lata. Po odjęciu tego roku, te treści nie przeszły do gimnazjum. Przez wiele lat były naciski i apele o to, by można było sprawić żeby liceum było tą szkołą, która będzie odpowiednio przygotowywała absolwenta do dalszego kształcenia. Żeby tę klasę dodać, trzeba skądś ją odjąć. Jeśli gimnazjum byłoby dwuletnie, to zastanawiamy się automatycznie, czy jest sens utrzymywania tych placówek. Zwróćcie Państwo uwagę na stale malejącą liczbę uczniów w stosunku do ilości etatów nauczycielskich. Zapewniam jednak, że nie będzie masowych zwolnień kadry pedagogicznej, zaś klasy sportowe i profilowane nadal będą istnieć - wyjaśniał kurator.

Jak reforma będzie miała wyglądać na przestrzeni lat? E. Pelak wyjaśniał:

Rok szkolny 2017/2018

1 września 2017 roku uczniowie dotychczasowej sześcioletniej szkoły podstawowej stają się uczniami 8-letniej szkoły podstawowej;
Uczniowie kończący klasę VI szkoły podstawowej będą podlegać promocji do klasy VII szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja;

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej (w zespołach szkół), prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Podobne rozwiązania zaprojektowano w stosunku do zespołów szkół, w skład których wchodzi oprócz gimnazjum zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum ogólnokształcące lub technikum;

1 września 2017 r. dotychczasowa 3-letnia zasadnicza szkoła zawodowa przekształci się w 3-letnią branżową szkołę I stopnia;

Na rok szkolny 2017/2018 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych trzyletnich zasadniczych szkół zawodowych, co oznacza, że z dniem 1 września 2017 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej zasadniczej szkoły zawodowej, a w następnych latach kolejnych klas;

W roku szkolnym 2017/2018 kształcenie w branżowej szkole I stopnia będzie odbywało się w zawodach ustalonych dla przekształcanej zasadniczej szkoły zawodowej;

Na lata szkolne 2017/2018 - 2019/2020 do branżowej szkoły I stopnia będzie przeprowadzana rekrutacja absolwentów gimnazjum, od roku szkolnego 2019/2020 przeprowadzana będzie rekrutacja absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej.

Rok szkolny 2018/2019

Ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum;

1 września 2019 r. w ustroju szkolnym nie będą już funkcjonowały gimnazja;

W roku szkolnym 2017/2018 i 2018/2019 w przekształconej szkole podstawowej (w zespołach szkół), prowadzone będą także klasy dotychczasowego gimnazjum, aż do czasu wygaszenia kształcenia. Podobne rozwiązania zaprojektowano w stosunku do zespołów szkół, w skład których wchodzi oprócz gimnazjum zasadnicza szkoła zawodowa lub liceum ogólnokształcące lub technikum.

Rok szkolny 2019/2020

W klasach I liceów ogólnokształcących, techników i branżowych szkół pierwszego stopnia edukację rozpoczną uczniowie kończący klasę III gimnazjum i dzieci kończące klasę VIII szkoły podstawowej;

Uczniowie kończący gimnazjum będą kształciły się w 3-letnich liceach ogólnokształcących i 4-letnich technikach, natomiast uczniowie kończący VIII klasę szkoły podstawowej rozpoczną naukę w 4-letnim liceum lub 5-letnim technikum. Uczniowie będą mogli także kontynuować naukę w I klasie branżowej szkoły pierwszego stopnia;

Dotychczasowe trzyletnie liceum ogólnokształcące z dniem 1 września 2019 r. stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

1 września 2019 r. zespół szkół, w skład którego wchodzi gimnazjum i liceum ogólnokształcące stanie się czteroletnim liceum ogólnokształcącym;

Dotychczasowe czteroletnie technikum z dniem 1 września 2019 r. zostanie przekształcone w pięcioletnie technikum;

Do roku 2019/2020 prowadzona będzie rekrutacja do dotychczasowego czteroletniego technikum (dla absolwentów gimnazjum), natomiast na rok szkolny 2019/2020 i późniejsze lata rekrutacja będzie prowadzona do pięcioletniego technikum (dla absolwentów ośmioletniej szkoły podstawowej).

Rok szkolny 2020/2021

Rozpoczynają się zmiany w liceach ogólnokształcących i technikach. Zakończą się one w roku szkolnym 2023/2024;

1 września 2020 r. rozpocznie się stopniowe wygaszanie trzyletniego liceum ogólnokształcącego. Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzone już postępowanie rekrutacyjne do klasy I dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego;

Pierwsi absolwenci ukończą branżową szkołę I stopnia w 2020 r.;

Utworzenie branżowej szkoły II stopnia nastąpi 1 września 2020 r. Pierwsza rekrutacja kandydatów zostanie przeprowadzona na rok szkolny 2020/2021;

Na rok szkolny 2020/2021 nie będzie prowadzona rekrutacja do klas pierwszych czteroletniego technikum, co oznacza, że z dniem 1 września 2020 r. nastąpi likwidacja klasy pierwszej czteroletniego technikum, a w następnych latach kolejnych klas.

Rok szkolny 2021/2022

Do czasu ukończenia cyklu kształcenia, czyli do dnia 31 sierpnia 2022 r. w oddziałach dotychczasowego trzyletniego liceum uczyć się będą ostatni absolwenci wygaszonego gimnazjum.

Na zakończenie spotkania, głos zabrał także wicewojewoda Robert Gmitruczuk. Zaznaczył on, że prowadzone konsultacje mają na celu przedstawienie kompleksowej reformy systemu oświaty w Polsce zaś dzisiejsze spotkanie uważa za transparentne i otwarte na wszelkie spostrzeżenia i uwagi. - Nasz Polski rząd na czele z panią premier Beatą Szydło opiera się na wsłuchiwaniu w potrzeby Polaków. Oprócz rozstrzygnięć dotyczących bezpośrednio systemu edukacji wraz z wdrożeniem reformy tak istotnej dla prawidłowego rozwoju dzieci i młodzieży, ważnym elementem będą przepisy określające procedury jej wdrażania. Na to potrzeba jednak czasu. Dajmy czas sobie i rządzącym – wyjaśniał wicewojewoda.