Spotkanie informacyjno-doradcze PROW LEADER 2014-2020, dotyczące korzystania z funduszy przewidzianych w ramach nowej perspektywy finansowej za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania "Zapiecek", odbędzie się 13 września od godz. 9.00 w Urzędzie Miasta Radzyń Podlaski.

LGD "Zapiecek i Burmistrz Miasta zapraszają osoby fizyczne, przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów i organizacji pozarządowych - wszystkich, którzy zamierzają skorzystać z tej drogi uzyskania dotacji unijnych na finansowanie swoich inwestycji.