Oferta na realizację zadania publicznego w trybie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Uznając celowość realizacji zadania publicznego z zakresu: upowszechnianie kultury pn. „XXXIII Dni Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim w 2016r.”, przez stowarzyszenie - Radzyńskie Towarzystwo Muzyczne im. Karola Lipińskiego w Radzyniu Podlaskim, na podstawie art. 19a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 239 ze zm.) zamieszcza się ofertę w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Radzyń Podlaski – zakładka- ogłoszenia - oraz na tablicy informacyjnej Urzędu Miasta w Radzyniu Podlaskim.