Wojewoda Lubelski zaprasza instytucje publiczne oraz lokalnych przedsiębiorców do włączenia się do ogólnopolskiego programu wspierającego rodziny wielodzietne - Karta Dużej Rodziny, przyjętego ustawą z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 785).

Karta Dużej Rodziny to jeden z instrumentów polityki rodzinnej państwa, którego celem jest tworzenie dobrych warunków dla życia i rozwoju rodzin wielodzietnych,  promowanie modelu rodziny wielodzietnej oraz jej pozytywnego wizerunku w społeczeństwie, a także zwiększenie szans rozwojowych i życiowych dzieci z dużych rodzin. Funkcjonowanie Programu ma sprzyjać rodzinom z trojgiem i więcej dzieci w korzystaniu z oferty kulturalnej, sportowej czy edukacyjnej, jak również zmniejszać codzienne wydatki z rodzinnego budżetu.

Realizacja podstawowego celu jakim jest poprawa warunków funkcjonowania dużych rodzin nie będzie jednak w pełni możliwa bez zaangażowania instytucji publicznych i sektora biznesowego. O prawdziwym bogactwie oferty, jej atrakcyjności decydują przede wszystkim zaoferowane przez partnerów programu ulgi, rabaty czy inne preferencje. Dlatego Wojewoda Lubelski zachęca wszystkie podmioty, w szczególności przedsiębiorców z terenu województwa lubelskiego do zaangażowania się w tę społecznie doniosłą inicjatywę. Nie jest istotne czy działalność prowadzona jest lokalnie, czy ma zasięg regionalny. Ważne jest przede wszystkim zrozumienie idei i chęć udzielania wsparcia  rodzinom, które podjęły trud wychowania większej liczby dzieci.

Warunkiem przystąpienia do programu jest wypełnienie deklaracji dostępnej na stronie internetowej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, w której podmiot określi, jakiego rodzaju zniżki, ulgi bądź preferencje może zaoferować oraz odesłanie jej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub wypełnienie formularza poprzez stronę internetową https://empatia.mpips.gov.pl/formularz-zgloszenia-kdr

Po weryfikacji formularza uzgodnione zostaną szczegółowe warunki współpracy i podpisana zostanie umowa z Wojewodą Lubelskim. Przekazane zostaną również materiały promocyjne, logo i naklejki ze znakiem "Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny", a dane firmy zamieszczone zostaną na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie pod numerem telefonu (81) 74 24 148 lub (81) 74 24 405, w godzinach pracy: 7.30 - 15.00, a także na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej www.rodzina.gov.pl