wybory1mW Referendum Ogólnokrajowym 2023 r. na 11 381 uprawnionych zagłosowało 5 740 mieszkańców Radzynia. Frekwencja wyniosła 50,43%. W poszczególnych siedzibach było to od 46,82% do 53,49%.  Poniżej odpowiedzi, jakich mieszkańcy Radzynia udzielili na 4 pytania referendalne:

Pytanie 1:
Czy popierasz wyprzedaż majątku państwowego podmiotom zagranicznym, prowadzącą do utraty kontroli Polek i Polaków nad strategicznymi sektorami gospodarki?
Tak 2,60%
Nie 97,40%
Pytanie 2:
Czy popierasz podniesienie wieku emerytalnego, w tym przywrócenie podwyższonego do 67 lat wieku emerytalnego dla kobiet i mężczyzn?
Tak 3,75%
Nie 96,25%
Pytanie 3:
Czy popierasz likwidację bariery na granicy Rzeczypospolitej Polskiej z Republiką Białorusi?
Tak 3,35%
Nie 96,65%
Pytanie 4:
Czy popierasz przyjęcie tysięcy nielegalnych imigrantów z Bliskiego Wschodu i Afryki, zgodnie z przymusowym mechanizmem relokacji narzucanym przez biurokrację europejską?
Tak 2,37%
Nie 97,63%