GUS rolnictwo1 czerwca rozpoczyna się kolejne ważne przedsięwzięcie dotyczące statystyk organizowane przez Główny Urząd Statystyczny, które tym razem dotyczy ono rolnictwa. Jest to obowiązkowe badanie „Zintegrowane statystyki dotyczące gospodarstw rolnych (R-SGR)”, które przeprowadzone będzie w dniach 1 czerwca - 14 sierpnia 2023 r.

Celem badania jest pozyskanie informacji pozwalającej na dokonanie analizy zmian w strukturze gospodarstw rolnych oraz ich wieloprzekrojowej charakterystyki. Otrzymane wyniki pozwolą na opracowanie typologii gospodarstw rolnych tj. wielkości ekonomicznej i typów rolniczych. Realizacja badania, w którym zbierany jest szeroki zakres informacji o polskim rolnictwie, jest możliwa dzięki wykorzystaniu środków z budżetu państwa oraz dofinansowaniu ze środków unijnych.
W województwie lubelskim badanie obejmie prawie 13 tys. wylosowanych gospodarstw rolnych. Użytkownicy gospodarstw rolnych będą mogli przekazać dane samodzielnie, wypełniając formularz online w w/w dniach tj. 1-16 czerwca br.
Z osobami, które nie skorzystają z formularza online skontaktuje się telefonicznie lub ewentualnie osobiście ankieter statystyczny w dniach 19 czerwca – 14 sierpnia.

ulotka GUS